Leren en probleemoplossing tegelijk!

Een greep uit ons klantenbestand

 • logo Achmea
  Achmea
  "Mijn P&O rol is verduidelijkt, voor leidinggevenden, medewerkers en mijzelf".
 • logo Rabobank
  Rabobank
  "Ik krijg van collega's terug dat ik meer professionaliteit uitstraal en ik voel mij steviger in mijn rol".
 • logo Ministerie van Defensie
  Ministerie van Defensie
  "Meer communicatie, minder conflicten! Er wordt beter en vroegtijdig bij spanning op de werkvloer bekeken wat er aan de hand is en wie bij de oplossing betrokken moet worden, waardoor situaties niet uitlopen op vervelende arbeidsconflicten".
 • logo Schuitema
  Schuitema
  "In de workshop heb ik geleerd de regie op reorganisatieprocessen te versterken. De docent gaf mij daarvoor de handvatten.".
 • logo Gemeente Delft
  Gemeente Delft
  "Met alle leden van ons team hebben wij onze eigen aanvulling op de organisatiebrede kernwaarden gemaakt die ons inspireren en aansturen bij ons dagelijks werk."
 • logo KLM
  KLM
  "Mede dankzij HRM College is de samenwerking met de divisieraad (onderdeel van de ondernemings raad) sterk verbeterd! Ik leerde hoe ik samen met de ondernemingsraad organisatiewijziging kon vormgeven, met behulp van een structuur van gezamenlijke werkgroepen.".
 • logo Gemeente Amersfoort
  Gemeente Amersfoort
  "De praktijkgerichte aanpak sluit helemaal bij mijn leerstijl aan. Ik kon met de door mij ingebrachte praktijksituaties aan de slag en leerde veel van het meekijken en meedenken met HR-professionals uit andere organisaties".
 • logo PWN
  PWN
  "Door de opdracht om voorafgaand aan de workshop al naar mijn eigen praktijk te kijken, kon ik veel beter de nieuwe kennis integreren in mijn werk."
 • logo Motorola
  Motorola
  "HRM College verzorgde voor ons een op de Nederlandse situatie toegespitste Engelstalige workshop voor de buitenlandse HR professionals".
 • logo Applied Materials
  Applied Materials
  "HRM College verzorgde voor ons een op de Nederlandse situatie toegespitste Engelstalige workshop voor de buitenlandse managers".


Bij u op locatie of open inschrijving

Wilt u meerdere workshopthema's aanbieden aan uw HRM professionals? Wij kunnen de verschillende workshopthema's ook als HRM leergang of als Masterclass aanbieden. De deelnemers zullen dan in een traject aan de slag gaan met organisatievraagstukken. Bij elk HRM discipline worden de deelnemers begeleid en gecoacht.

Wilt u een maatwerk programma aanvragen specifiek afgestemd voor uw organisatie? Wij beschikken over een breed palet aan kennis en ervaring om een passend aanbod te maken. Wij komen daarvoor bij u langs om met u in gesprek te gaan over wat past bij uw organisatievraagstuk.

Heeft u nog geen concrete opleidingsvraag, maar weet u wel dat u wilt investeren in de professionalisering van uw HRM professionals? Wij kunnen ondersteuning bieden in het inzichtelijk maken van de opleidingsbehoefte van uw medewerkers. Na deze inventarisatie bieden wij dan een passende opleiding aan.

Heeft u een specifieke HRM adviesvraag?

Wij horen graag wat uw vraag is en beschikken over een breed palet aan kennis en ervaring om u te adviseren.

Advies rondom onderstaande vragen is al eerder aan HRM college gevraagd en beantwoord:
 • vormgeven van een verbetertraject van een medewerker.
 • ontwikkelen en invoeren van een gedragscode of huisregels.
 • begeleiden van de uitvoering van een veranderingsproces.
 • begeleiden van de uitvoering van een reorganisatieplan.
 • opleiden van uw leidinggevenden of HR-functionarissen voor het zelf geven van workshops.
 • inrichten van medezeggenschap of ondernemingsraad in uw organisatie.
 • opstellen en beoordelen van adviesaanvragen of instemmingsverzoeken (bij medezeggenschap).
 • beoordelen welke adviseurs, vanuit mogelijk meer disciplines, behulpzaam zouden kunnen zijn voor de oplossing van uw organisatievraagstukken en u met deze adviseurs in contact brengen.

 • Wilt u beschikken over een advocaat die uw organisatie kent en die op afroep op korte termijn beschikbaar is? Wij bieden een nieuwe en flexibele vorm om expertise in te roepen van een (arbeidsrechtelijk) advocaat. Een voorbeeld hiervan is het vormgeven van een abonnement waarin je over een bepaald aantal uren per maand expertise kan afnemen. Hierdoor wordt het contact tussen HRM professional en advocaat rechtstreeks en kan zeer efficient ingesprongen worden op dringende praktijkvragen.

  Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig ter vervanger van een HRM professional? In een aantal situaties kan HRM college ook interim managers voordragen als tijdelijke extra kracht in uw organisatie. U kunt hier bijvoorbeeld aan denken bij een organisatieverandering waarbij het management/bestuur onderdeel is van de professionaliseringsslag.

  Onze gegevens

  HRM College BV
  Patrijzenhof 26
  3755 ES EEMNES
  tel: 020-851 25 55
  fax: 020-851 25 54
  info@hrmcollege.nl

  Testimonial

  logo MO-groep
  MO Groep
  "HRM College verzorgt sinds 2006 voor ons en de drie verschillende brancheorganisaties (Kinderopvang, Welzijn, Jeugdzorg Nederland) uitstekende opleidingen ten behoeve van al onze leden. De docenten van HRM College zijn ervaren, pragmatisch en gebruiken voorbeelden uit onze praktijk. Onze leidinggevenden weten veel beter hoe om te gaan met personeel"
  lees meer>>