Leren en probleemoplossing tegelijk!

Advies, ondersteuning & interim werk

Heeft u een specifieke HRM adviesvraag waarvoor u ondersteuning zoekt? Wij horen graag wat uw vraag is en beschikken over een breed palet aan kennis en ervaring om u te adviseren.

Advies rondom onderstaande vragen is al eerder aan HRM college gevraagd en beantwoord:
 • vormgeven van een verbetertraject van een medewerker.
 • ontwikkelen en invoeren van een gedragscode of huisregels.
 • begeleiden van de uitvoering van een veranderingsproces.
 • begeleiden van de uitvoering van een reorganisatieplan.
 • opleiden van uw leidinggevenden of HR-functionarissen voor het zelf geven van workshops.
 • inrichten van medezeggenschap of ondernemingsraad in uw organisatie.
 • opstellen en beoordelen van adviesaanvragen of instemmingsverzoeken (bij medezeggenschap).
 • beoordelen welke adviseurs, vanuit mogelijk meer disciplines, behulpzaam zouden kunnen zijn voor de oplossing van uw organisatievraagstukken en u met deze adviseurs in contact brengen.

 • Wilt u beschikken over een advocaat die uw organisatie kent en die op afroep op korte termijn beschikbaar is? Wij bieden een nieuwe en flexibele vorm om expertise in te roepen van een (arbeidsrechtelijk) advocaat. Een voorbeeld hiervan is het vormgeven van een abonnement waarin je over een bepaald aantal uren per maand expertise kan afnemen. Hierdoor wordt het contact tussen HRM professional en advocaat rechtstreeks en kan zeer efficient ingesprongen worden op dringende praktijkvragen.

  Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig ter vervanger van een HRM professional? In een aantal situaties kan HRM college ook interim managers voordragen als tijdelijke extra kracht in uw organisatie. U kunt hier bijvoorbeeld aan denken bij een organisatieverandering waarbij het management/bestuur onderdeel is van de professionaliseringsslag.