Leren en probleemoplossing tegelijk!

Over HRM College

HRM College, opgericht in 2005, is een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van Human Resources Management (HRM) en arbeids- of ambtenarenrecht, met als missie het ondersteunen van organisaties bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Goed Overheidsbestuur door middel van het vormgeven van Goed Werkgeverschap en Goed Werknemerschap/Goed Ambtenaarschap in alle facetten, zowel de juridische eisen en als de HRM kansen!

HRM College helpt u de slagkracht van uw organisatie te vergroten, door effectief en zorgvuldig personeelsmanagement, met oog voor de menselijke maat. Met als resultaten: gemotiveerde medewerkers, minder arbeidsconflicten, lager ziekteverzuim, betere arbeidsverhoudingen, vaardige leidinggevenden en aanzienlijke kostenbesparingen in de vorm van onder meer advocaat- en proceskosten, ontslagvergoedingen en ziektekosten. In onze visie zijn voor blijvend succes van organisaties de volgende elementen van belang: authentieke communicatie en bereidheid tot zelfreflectie en dialoog.

HRM College onderscheidt zich door haar multidisciplinaire visie en aanpak: organisatievraagstukken worden opgelost met behulp van alle betrokken disciplines. De opleidingsvorm die hiervoor gehanteerd wordt is interactief en toepassingsgericht, waardoor professionals direct het geleerde vertalen in oplossingen voor de eigen organisatie. Daarnaast wordt er in kleine groepen gewerkt, begeleid door ervaren docenten uit de praktijk, met mogelijkheid voor inbreng van eigen cases, uitwisseling van ervaringen en ideeen, netwerken en nazorg in de vorm van hulp in de praktijk.

Leren en probleemoplossing tegelijk!

mr. drs. Arthur E. Hol, directeur/medeoprichter

arbeidsrechtadvocaat en organisatiepsycholoog

Zijn multidisciplinaire achtergrond en werkervaring als advocaat en HR-manager bij bedrijven als Shell en KLM, hebben uiteindelijk mede tot de oprichting van HRM College geleid. Hij ziet het als uitdaging HRM vraagstukken vanuit verschillende disciplines te benaderen, om ze op die manier zo effectief mogelijk op te lossen.

Sinds 2009 is Arthur docent HRM / verandermanagement van de post-HBO Bedrijfskunde opleiding van Inholland Academy.
Sinds 2011 is Arthur docent HRM / Goed Werkgeverschap bij de Governance University in Doorn voor Bestuurders en Commissarissen.

Klik hier voor het LinkedIn profiel van Arthur Hol

Lees meer >> emailwisseling over Goed Werkgeverschap

Ons aanbod:

Workshops De dienstverlening van HRM College bestaat voor een groot deel uit het verzorgen van workshops, omdat deze door de koppeling van theorie aan praktijk het middel bij uitstek zijn om effectiviteit en toepasbaarheid van het geleerde te waarborgen.

De workshops worden zowel, via open inschrijving als in-company, in kleine groepen aangeboden. Mede door de opzet van onze workshops bieden zij een grote meerwaarde. Er is oog voor alle disciplines: HRM, arbeidsrecht en organisatiekunde.

Deelnemers zijn onverdeeld positief over onze workshops, onder meer door de mogelijkheid van inbreng van concrete vraagstukken, cursusstof vanuit alle bij het workshopthema betrokken disciplines, ervaringsuitwisseling onder deelnemers met vergelijkbare organisatierollen of uit dezelfde branche en ‘nazorg’ in de vorm van praktische hulp bij de uitvoering.

Workshopthema's:
 • Dossieropbouw in het arbeidsrecht & ontslagrecht
 • De preventiemedewerker
 • WIA
 • HRM Visie- en beleidsontwikkeling
 • Medezeggenschap
 • Reorganisatie
 • Stressmanagement
 • Verandermanagement

 • Advies & Ondersteuning: Ook kunt u bij HRM College terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van HRM en Arbeidsrecht.
  U kunt denken aan ondersteuning of advies bij het:
 • vormgeven van een verbetertraject van een medewerker
 • ontwikkelen en invoeren van een gedragscode
 • ontwikkelen van huisregels
 • begeleiden van de uitvoering van een veranderingsproces / reorganisatieplan
 • opleiden van uw leidinggevenden of HR-functionarissen voor het zelf geven van workshops
 • inrichten van medezeggenschap in uw organisatie
 • opstellen of beoordelen van adviesaanvragen
 • voorbereiden en opstellen van instemmingsverzoeken (bij medezeggenschap)
 • beoordelen welke adviseurs, vanuit mogelijk meer disciplines, behulpzaam zouden kunnen zijn voor de oplossing van uw organisatievraagstukken
 • - en u met deze adviseurs in contact brengen -

  Wat kan HRM College specifiek voor uw organisatie betekenen? Graag maken wij met u een afspraak en komen wij bij u langs om u te informeren wat HRM College voor uw organisatie zou kunnen betekenen. U kunt dit beschouwen als een gratis en geheel vrijblijvend HRM College consult van twee uur! Gedurende dit consult kunnen wij samen met u, de directie of de HR-afdeling, de wensen en behoeften van uw organisatie inventariseren.

  Wilt u dat wij contact met u opnemen om u verder te informeren of wilt u een afspraak met ons maken: klik hier