Workshop ‘Goed Werkgeverschap, arbeidsrecht bij Nieuw Organiseren

 

Hoe geef je goed werkgeverschap vorm nadat je je anders bent gaan organiseren? Hoe vertaal je de wereld van HRM-systemen in de organisatie en wet- en regelgeving op het vlak van arbeids-en ambtenarenrecht (incl. CAO) naar de eigen organisatie, terwijl je de leefwereld van cliënten en werknemers voorop blijft stellen? Hoe zorg je ervoor dat wet en regelgeving dienend blijft aan het motto ‘Mens boven Systeem’?

Organisaties die zijn overgegaan naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, door bijvoorbeeld te werken met zelforganiserende teams, stuiten op allerlei vragen. Vragen voor directie, HR-professionals,  de ondernemingsraad en niet in de laatste plaats voor werknemers zelf.

Waar zit de ‘wrijving’? Waar liggen de kansen als je ‘anders’ organiseert in de traditionele HR-processen van werving en selectie, functiewaardering, reorganisatie, functioneringsgesprekken, werkoverleg, beoordelen, belonen, dossiervorming, ziekte en re-integratie, ontslag, omgang met klachten? In veel organisaties vinden deze processen niet meer of in geheel andere vorm plaats. Daarbij lijkt men soms in lijn met de geldende kaders te opereren en soms niet, al dan niet als gevolg van een bewuste keuze.

Tijdens de workshop komen de HRM- en arbeidsrechtelijke aspecten van bovenstaande vragen uitgebreid  aan bod.

 

Voor wie

Ervaren HR-professionals, managers en andere geïnteresseerden die op zoek zijn naar vernieuwing, verdieping en uitwisseling rondom dit eigentijdse onderwerp.

 

Inhoud

In de workshop gaan we in op relevante HR-systemen en wet- en regelgeving, dilemma’s en kansen vanuit het motto ‘Mens boven Systeem’. De volgende thema’s kunnen hierbij aan bod komen:

  • Overzicht van nieuwe vormen van organiseren, met voor- en nadelen.
  • Welke knelpunten kennen die nieuwe vormen, op het vlak van de traditionele HR-processen en wat zijn de risico’s en kansen daarbij?
  • Hoe oriënteer je je op de vraag of en zo ja welke nieuwe vorm van organiseren en welke bijbehorende praktijken passen bij de eigen organisatie -en wie betrek je daarbij, met aandacht ook voor de ‘onderstroom’ in de organisatie?
  • Stimuleren van de gewenste omslag en de rol van HR hierin.
  • Mensbeeld in de organisatie
  • Impact van de vorm van nieuw organiseren voor de mindset, en competenties van de werknemers.
  • Aspecten van het besturings- en toezichtmodel, werkproces, HR-beleid, en -instrumenten die wel/niet bijdragen aan de gewenste vernieuwing.
  • Hoe ziet een moderne, nieuwe invulling van de HR-functie eruit en bestaansrecht van de HR-afdeling.
  • ‘Good practices’ van koploper-organisaties in Nederland en daarbuiten, in de traditionele HR-processen bij de diverse vormen van nieuw organiseren?
  • Welke wijze van invoer van nieuwe vormen van organiseren en bijbehorende HR-praktijken kiezen we? Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?

 

Programma

De workshop duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Er is in het programma alle ruimte voor het inbrengen en bespreken van ieders vraagstukken en dilemma’s: door de maximale groepsomvang van 8 deelnemers is er veel ruimte voor bespreking van de situatie van ieders organisatie. Desgewenst kan je vooraf iets toezenden en is telefonisch contact met de workshopleider mogelijk. Om een beeld te krijgen van de omgeving waarin de deelnemers opereren en actuele vraagstukken kan voorafgaand aan de workshop contact worden opgenomen met de individuele deelnemers om achtergrond van de organisatie, verwachtingen van de workshop en vraagstukken te bespreken.  

 

Training/begeleiding

De workshop wordt verzorgd door Arthur Hol (1969), partner bij De Koning Vergouwen Advocaten, bij Nieuw Organiseren en programmadirecteur bij Governance University. Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ruime ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG.

Een publicaties van Arthur Hol in relatie tot het thema van deze workshop:

Meer informatie over Arthur en andere publicaties van hem vindt u op www.arthurhol.nl.

 

 

Data en locatie

U kunt zich aanmelden voor de workshop op een van de volgende data:

 

Goed Werkgeverschap, arbeidsrecht bij Nieuw Organiseren 24-09-2019

 

De workshop vindt plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht, Vredenburg 40 -2 minuten lopen van Utrecht CS

 

Investering

Uw investering bedraagt € 795,- exclusief BTW en inclusief lunch en lesmateriaal. 

Er geldt een korting indien uw branche, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft.

 

Aanmelden

 

Ik wil graag meer informatie