Module 4: Eendaagse workshop “Deep dive 2: Performance Management, incl. dossiervorming”

Uiteraard heb je als manager en HR-professional een stevige rol bij het bewaken van de organisatiedoelen en de juridische aspecten. Maar in modern performance management staat de dialoog tussen medewerker en organisatie centraal in een zoektocht naar wat het gewenste gedrag is om talent te ontwikkelen en optimaal succesvol te zijn.

Om als organisatie in te spelen op de intrinsieke motivatie van medewerkers begint performance management bij ‘het zijn’ van de organisatie. ‘Wie zijn wij en waar staan we voor?’ is een vraag om uit te diepen in:

  • Wat voor soort mensen willen wij aan onze organisatie verbinden?
  • Wat zijn onze (kern)waarden en normen?
  • Wat drijft onze medewerkers? en
  • Welke individuele verschillen erkennen wij in de wensen en behoeften van onze medewerkers?

Daar kunnen bijpassende aanpakken en instrumenten bij worden gezocht. Verken in deze workshop hoe je als manager of HR-professional jouw organisatie kunt stimuleren in deze ontwikkeling.

Voor wie?

Past het huidige beoordelingssysteem nog wel in deze tijd? Mensen moeten steeds langer blijven doorwerken. Intussen veroudert hun kennis veel sneller, een bedrijf moet daarom inzetten op voortdurende bijscholing. Maar dat zit niet geïntegreerd in het huidige belonings- en beoordelingssysteem dat is gebaseerd op de gedachte dat je medewerkers kunt controleren en beheersen.

In modern performance management is de leidinggevende niet meer degene die bepaalt en stuurt, hij faciliteert het ontwikkelingsproces en de intrinsieke motivatie van zijn medewerkers en helpt waar nodig.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe voer ik in de praktijk het continue en motiverende gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers – en mezelf? Wat is de relatie tussen de wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten, in relatie tot het doel van de organisatie?
  • Welke (digitale) tools zijn er voor het voeren van continue dialoog over doelen en ontwikkeling, Lerende cultuur en frequente feedback, Eigenaarschap en betrokken medewerkers, realtime inzicht in de voortgang. Meer zelfstandigheid en autonomie. Meer transparantie en samenwerking. Minder hiërarchie en meer collegiale coaching.
  • Dossiervorming blijft een belangrijk aandachtpunt. Zonder goede dossieropbouw geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medewerker die ondanks vele gesprekken blijft disfunctioneren. Moet je je nog inspannen om die in dienst te houden, of kun je volstaan met het streven naar ontslag? Wat zijn de wettelijke eisen aan een sluitend personeelsdossier en hoe daar praktisch mee om te gaan? Knelpunten bij ontslag & dossiervorming.
  • Omgaan met disfunctioneren. Hoe moet je omgaan met een werknemer die altijd weigert beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van zijn werk, of met de werknemer die regelmatig te laat komt? Hoe moet je handelen richting werknemers die de procedureregels bij ziekmelding aan hun laars lappen, of die hun werk zo slordig verrichten dat er schade voor het bedrijf ontstaat? Wat moet je doen met een werknemer die in zijn werk niet meer meekomt? Hoever moet je je als werkgever inspannen om deze werknemers in dienst te houden? Aan welke eisen moet een verbetertraject voldoen?
  • Welke ontslaggrond moet aan de basis liggen van een disfunctioneringsdossier en hoe geef je de juiste onderbouwing aan die grond? Wanneer is het dossier ontslagrijp? Hoe is aantoonbaar te maken dat de werknemer een verbetertraject is aangeboden, dat er een passend scholingsaanbod is gedaan en dat er geen mogelijkheden zijn voor overplaatsing?

Resultaat

Na afloop van deze leergang met maximaal zes deelnemers waarbij we ook werken met eigen cases, beschik je over kennis van eigentijdse HR-instrumenten en hun toepassingsmogelijkheden bij het voeren van een continue motiverende dialoog met werknemers.

Je weet om te gaan met situaties waarin een afscheid onontkoombaar lijkt en je hebt handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1,Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee en evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een  samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier