Module 4: Eendaagse workshop Disfunctioneren en ongewenst gedrag incl. dossiervorming (Performance Management)

In deze workshop voor managers en HR-professionals gaan we in op arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips op het gebied van het vormgeven van ‘verbetertrajecten’ bij vermeend disfunctioneren en het adresseren van ongewenst gedrag o.a. op basis van een gedragscode, waarschuwingen en ingrijpen. We gaan hierbij steeds uit van eigentijdse noties van goed werkgeverschap.

Ook gaan we in op aanpakken en instrumenten nodig voor dossiervorming. Uiteraard besteden we ook aandacht aan het voorkomen van ongewenst functioneren.

We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Omgaan met vermeend disfunctioneren. Hoe moet je omgaan met een werknemer die altijd weigert beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van zijn werk, of met de werknemer die regelmatig te laat komt? Hoe moet je handelen richting werknemers die de procedureregels bij ziekmelding niet naleven, of die hun werk zo slordig verrichten dat er schade voor het bedrijf ontstaat? Wat moet je doen met een werknemer die in zijn werk niet meer meekomt? Hoever moet je je als werkgever inspannen om deze werknemers in dienst te houden? Aan welke eisen moet een verbetertraject voldoen?
  • Omgaan met ongewenst gedrag. Hoe voorkom je ongewenst gedrag door aandacht te geven aan kernwaarden en gedragscodes? Hoe vertaal je een gedragscode naar waarschuwingen en ingrijpen, waaronder schorsing en ontslag op staande voet? Wat zijn de arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips rondom het onderzoek naar en de behandeling van klachten? 
  • Dossiervorming blijft een belangrijk aandachtspunt. Zonder goede dossieropbouw geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medewerker die ondanks vele gesprekken blijft disfunctioneren. Moet je je nog inspannen om die in dienst te houden, of kun je volstaan met het streven naar ontslag? Wat zijn de wettelijke eisen aan een sluitend personeelsdossier en hoe daar praktisch mee om te gaan? Knelpunten bij ontslag & dossiervorming.
  • Welke ontslaggrond moet aan de basis liggen van een disfunctioneringsdossier en hoe geef je de juiste onderbouwing aan die grond? Wanneer is het dossier ontslagrijp? Hoe is aantoonbaar te maken dat de werknemer een verbetertraject is aangeboden, dat er een passend scholingsaanbod is gedaan en dat er geen mogelijkheden zijn voor overplaatsing?
  • Uiteraard besteden we ook aandacht aan: hoe voer je in de praktijk het continue en motiverende gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers – en jezelf? Wat is de relatie tussen de wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten, in relatie tot de ambities en het doel van de organisatie?

Resultaat

Na afloop van deze workshop met maximaal acht deelnemers waarbij we ook werken met eigen cases, beschik je over kennis van arbeidsrechtelijke kaders voor het omgaan met vermeend disfunctioneren en ongewenst gedrag, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap.

Je weet om te gaan met situaties waarin een afscheid onontkoombaar lijkt en je hebt handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases. En, je hebt tips gekregen voor het voeren van een continue motiverende dialoog met werknemers.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1,Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee en evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

MAXIMAAL 8 DEELNEMERS

We werken zowel in de workshops op locatie als in onze live webinars met kleine groepen (max 8 deelnemers), waardoor er alle ruimte is voor de inbreng van eigen cases. Je krijgt handvatten voor de oplossing daarvan aangereikt.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier