Module 7: Eendaagse workshop “Het arbeidscontract: vast en flexibel"

We gaan in deze workshop in op de diversiteit aan vormen van arbeidscontracten van vast tot flexibel én op de diversiteit aan bedingen die in deze contracten kunnen worden opgenomen. Denk aan nul-uren, min-max, vaste en ZZP-contracten en proeftijd, concurrentie en geheimhoudingsbedingen etcetera.

Aan bod komen de kenmerken, de voor- en nadelen en tips voor het gebruik van contracten en bedingen in de praktijk, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

De inwerkingtreding van de wet ”Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” met ingang van 1 augustus 2022, gebaseerd op een Europese richtlijn, kan een goede aanleiding zijn om de formats die je hanteert voor vaste en flexibele arbeidscontracten weer eens kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen aan te passen.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De rol van de arbeidsovereenkomst, juridisch waterdichte contractvorming, functie- en rolbeschrijving.
  • Wat zijn de nieuwe juridische ins & outs van de verschillende vormen van arbeidscontracten: vast én flexibel.
  • In het kader van flexibele contracten gaan we in op:
    • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, oproep, min-max, inhuur uitzendkrachten, detachering, leer-/arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst, payrolling, arbeidspools, contracting en zzp-contracten (‘overeenkomst van opdracht’) etc.
    • Welke werkwijze voor het inlenen van personeel past het beste bij onze organisatie en wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende keuzes?
  • Voor zowel vaste als flexibele contracten gaan we in op bepalingen en bedingen met betrekking tot de volgende onderwerpen: proeftijd, boetes, non-concurrentie, het relatiebeding, het ronselen van klanten en/of werknemers, geheimhouding, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, studiekosten, nevenwerkzaamheden, loon bij ziekte, reïntegratieverplichtingen, vakantie tijdens ziekte etc.

Resultaat

Na het volgen van deze workshop met maximaal acht deelnemers heb je een overzicht van de verschillende vormen van arbeidscontracten en bedingen en bepalingen met de kenmerken en voor- en nadelen. Hierdoor heb je praktische handvatten voor de inrichting en eventuele aanpassing van de contracten en bedingen die jouw organisatie hanteert.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch. koffie/thee en evt. lesmateriaal.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons? Dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

MAXIMAAL 8 DEELNEMERS

We werken zowel in de workshops op locatie als in de live webinars met kleine groepen (max 8 deelnemers), waardoor er alle ruimte is voor de inbreng van eigen cases. Je krijgt handvatten voor de oplossing daarvan aangereikt.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier