De rol van de Ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap

De ambtelijk secretaris ondersteunt het medezeggenschapsorgaan (en/of andere organen: RvB, RvC/RvT of cliëntenraad) met verschillende taken; van administratief tot beleidsondersteunend en adviserend. Veel medezeggenschapsorganen willen zich steeds vaker proactief opstellen en anders organiseren -en dat betekent meer nadruk op andere werkzaamheden en nieuwe vaardigheden voor de Ambtelijk Secretaris.

Hoe kun je als Ambtelijk Secretaris de organisatie en het medezeggenschapsorgaan ondersteunen bij versterking van de medezeggenschap, met de ontwikkeling van een eigen visie op de (ontwikkeling van) de organisatie, op de rol van het personeel, op de verschillende wijzen waarop het medezeggenschapsorgaan daarop kan aansluiten en op de acties die daarvoor nodig zijn? Hoe ben je in dit proces een goede ondersteuner en adviseur? Deze en meer vragen komen aan bod in een dagvullende workshop op een centrale locatie in het land.

Voor wie?

Voor ambtelijk secretarissen -primair van die van de ondernemingsraad, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen van de Raad van Bestuur, RvC/RvT of cliëntenraad.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heeft u een direct toepasbaar en op maat gemaakt plan van aanpak voor uw eigen rol. Bovendien heeft u tips en adviezen die op uw situatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot acties die u gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van eigen rol.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM, en als organisatieadviseur bij KPMG. Hij legt zich als advocaat en adviseur sinds jaren toe op fusies, reorganisaties, overnames en veranderprocessen en vernieuwing van de rol van medezeggenschap. Hij werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Bij Governance University is hij directeur van het programma voor secretarissen.
Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met reorganisaties en organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

Social Impact Factory, Utrecht

Data

data volgens z.s.m.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.