Workshops HRM en arbeidsrecht Workshops HRM en arbeidsrecht

Verrijk je (basis) kennis op het gebied van hedendaags arbeidsrecht en personeelsmanagement.

Ontdek in onze workshops hoe je met de traditionele maar vooral ook met eigentijdse HR-instrumenten het beste je rol als manager kunt vervullen op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager of ondernemer, maar ervaar je een gebrek aan kennis op het gebied van arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen.

Daarbij huldigen jij en jouw organisatie eigentijdse opvattingen van leiderschap en organiseren, met aandacht voor de autonomie van medewerkers en teams en de waarde van de mens boven die van het systeem, vanuit noties van ‘nieuw leiderschap’.

Tegelijkertijd moet je werken met HR-instrumenten en aanpakken die soms vooral zijn geënt op traditioneel HR-beleid. Je hebt te maken met de regels van het arbeidsrecht en een eventueel toepasselijke CAO, die vaak ‘schuren’ met eigentijdse aanpakken – en er soms zelfs haaks op staan.

Je hebt behoefte aan inzicht in hoe je zowel traditionele als eigentijdse HR-instrumenten kunt inzetten op de uitdagingen van jouw organisatie, en op die van jezelf. Dan is een cursus bij HRM College bij uitstek geschikt voor jou.

De meest gekozen en door onze cursisten gewaardeerde opleidingen zijn: 

Eendaagse workshop “Goed werkgeverschap”

In deze workshop gaat de aandacht uit naar drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die bij veel organisaties driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, arbeidsconflicten en ziekte en re-integratie.

Meer informatie en aanmelden

Eendaagse workshop “HRM in transitie”

In deze workshop krijg je een overzicht van nieuwe vormen van organiseren en nieuw leiderschap, met de focus op de daarbij passende HR-structuren, instrumenten en praktijken. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (HR) managers of ondernemers die streven naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren en willen bewegen naar een eigentijds en vernieuwend HR-management.

Meer informatie en aanmelden

Leerweg “HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management”

Deze leerweg bestaat uit zeven modules die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Voor de modules 2 tot en met 7 geldt dat zij alleen op aanvraag, incompany of op persoonlijke één-op-één basis kunnen worden verzorgd.

Module 1: Eéndaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In deze workshop krijg je zowel theoretisch als praktisch op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie en toepassing daarvan.

Meer informatie en aanmelden

Module 2: Eéndaagse workshop “HRM voor eigentijds management”

In deze workshop behandelen wij de vele traditionele en vooral eigentijdse HR-filosofieën en hun praktische uitwerking, waarbij we vooral die stromingen behandelen die relevant zijn voor jou en jouw organisatie. Eigen cases zijn daarbij leidend.

Meer informatie en aanmelden

Module 3: Eendaagse workshop “Deep dive 1: Ziekte en Reïntegratie”

Bij een ziekmelding staat centraal: wat kan de medewerker nog wél in plaats van niet? Verken in deze workshop hoe in gelijkwaardigheid het goede gesprek te voeren over de wederzijdse belangen, behoeften en wensen met aandacht voor de zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

Meer informatie en aanmelden

Module 4: Eendaagse workshop “Deep dive 2: Performance Management, incl. dossiervorming”

Om als organisatie in te spelen op de intrinsieke motivatie van medewerkers begint performance management bij ‘het zijn’ van de organisatie. ‘Wie zijn wij en waar staan we voor?’ zijn vragen om uit te diepen in: ‘Wat voor soort mensen willen wij aan onze organisatie verbinden?’, ‘Wat zijn onze (kern)waarden en normen?’, ‘Wat drijft onze medewerkers?’ en ‘Welke individuele verschillen erkennen wij in de wensen en behoeften van onze medewerkers?’ Daar kunnen bijpassende aanpakken en instrumenten bij worden gezocht. Verken in deze workshop hoe je als manager of HR-professional jouw organisatie kunt stimuleren in deze ontwikkeling.

Meer informatie en aanmelden

Module 5: Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

Door de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus en regelgeving van overheidswege gericht op het behoud van werkgelegenheid (de ‘NOW’-regeling), is de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda komen te staan, inclusief de vraag: hoe dan?

Meer informatie en aanmelden

Module 6: Eendaagse workshop “Deep dive 4: Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)”

Aan bod komt alles wat je moet weten van de Wet op de Ondernemingsraden en hoe ondernemingsraden in de praktijk functioneren. We besteden daarbij ook aandacht aan de rol van (het overleg met) vakbonden. We horen van alles over vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming of het gebruik maken van medewerkers met specifieke kennis die op deelthema’s meedenken en meewerken in thema- of werkgroepen. Of vormen waarbij alle medewerkers rechtstreeks zijn betrokken bij het medezeggenschapswerk, zoals in op sociocratische leest geschoeide bedrijven. Hoe zit het nu precies met die nieuwe vormen van medezeggenschap, hoe gaat jouw organisatie na of een van die vormen bij jullie bedrijf past en hoe pak je de invoering ervan aan? Welke kansen en risico’s bieden deze nieuwe vormen jou als manager of HR-professional - en wat is jouw rol bij ieder van die vormen?

Meer informatie en aanmelden

Module 7: Eendaagse workshop “Deep dive 5: Flexibele arbeidsrelaties”

Veel organisaties werken met een ‘flexibele schil’. Vaak worden zzp’ers en uitzendkrachten ingehuurd om piekmomenten weg te werken of om aan specifieke opdrachten te werken. De regels rond het inhuren van tijdelijke arbeid en de inzet van uitzendkrachten, werknemers werkzaam op zogenaamde nul-uren of min-max-contracten en ZZP’ers zijn echter complex. Daarbij verandert het arbeidsrecht voortdurend, recentelijk nog als gevolg van de introductie van de wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 januari 2020 geldt en ingrijpende gevolgen heeft voor het beleid rondom flexibele arbeid. Daarnaast is er de nodige recente rechtspraak die van belang is, ook in 2021. Hoe ga je als goed werkgever om met degenen die werkzaam zijn in dit soort flexibele arbeidsrelaties, vanuit het management en HR?

Meer informatie en aanmelden