Workshops Toezicht en Governance Workshops Toezicht en Governance

Het Instituut voor Toezicht verzorgt workshops voor leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, maar ook voor diegenen die zich willen oriënteren op een rol als toezichthouder, voor secretarissen RvB en/of RvC/RvT en voor bestuurders/directeuren.

Wij werken vanuit het gedachtegoed van ‘Nieuw Toezicht’, waarin centraal staat de zoektocht naar waarde(n)gedreven of waarde(n)gericht toezicht houden, vanuit de maatschappelijke opdracht van de organisatie.

Dit vraagt in de eerste plaats om ‘gezond verstand’. Meer aandacht voor de mensen, minder nadruk op systemen, procedures, regels en codes. Meer nadruk op de missie en de waarden van de organisatie – en op een goede omgang met en inbreng van alle belanghebbenden bij de organisatie, de ‘stakeholders’ of ‘belanghouders’.

Wilt u hier meer over weten? Of bent u al bekend met Nieuw Toezicht en wilt u als lid van een RvC of RvT uw rol bij nieuwe vormen van organiseren en het daarbij veranderende samenspel met de RvB en de OR en/of cliëntenraad onder de loep nemen? Wilt een evaluatie van uw raad of uzelf, en waardevol advies over Nieuw Toezicht?

Kijk dan bij ons workshopaanbod, of neem contact op.

De rol van Toezicht bij Nieuw Organiseren

In deze workshop krijt u door middel van kennisoverdracht en verdieping van actuele thema’s inzicht in uw eigen rol binnen de organisatie waar u toezichthouder bent. Uitgangspunt zijn de toezichtvisie en de toezichtambities van waaruit gewerkt wordt, en er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie en aanmelden

Oriëntatie op Toezicht

In deze interactieve workshop leert u welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor deze functie, welke bestuursvormen intern toezicht kent, inclusief informatie over good governance en de code voor goed bestuur, leert u welke taken en verantwoordelijkheden een toezichthouder heeft en welke risico’s er zijn. U krijgt advies op maat en er is alle ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie en aanmelden

De rol van de Ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap

Hoe kun je als Ambtelijk Secretaris de organisatie en het medezeggenschapsorgaan ondersteunen bij versterking van de medezeggenschap, met de ontwikkeling van een eigen visie op de (ontwikkeling van) de organisatie, op de rol van het personeel, op de verschillende wijzen waarop het medezeggenschapsorgaan daarop kan aansluiten en op de acties die daarvoor nodig zijn? Hoe ben je in dit proces een goede ondersteuner en adviseur? Deze en meer vragen komen aan bod in een dagvullende workshop op een centrale locatie in het land.

Meer informatie en aanmelden