Voor (HR) managers & ondernemers

 

WORKSHOP GOED WERKGEVERSCHAP

HRM & Arbeidsrecht voor eigentijds management

met focus op jouw dagelijkse praktijk

#mensbovensysteem

 

Over de workshop

Echte verandering in een organisatie ontstaat pas wanneer je de mens centraal stelt en niet het systeem. Voor iedereen die werkzaam is in waardengedreven organisaties die nieuwe vormen van organiseren en leiderschap nastreven, is deze workshop ontwikkeld. Professionele vrijheid en menselijke maat gekoppeld aan arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak.

In de workshop Goed Werkgeverschap leer je niet alleen over jezelf, je organisatie en de juridische regels, maar werk je tegelijk aan oplossingen voor de uitdagingen waar je voor staat.

De workshop begint met een verkenning van je persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van je organisatie. Dit vergroot je inzicht in hoe je jezelf verhoudt tot de geldende juridische kaders en het personeelsbeleid en geeft een richtsnoer voor de praktijkinvulling van je eigen leiderschapsrol als (HR) manager of ondernemer.

Omdat we met maximaal zes (!) deelnemers werken, leer je ook van elkaars ervaringen, expertise en oplossingen.

 

In het eerste deel van de workshop focussen we op de drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die veelal driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, ziekte en reïntegratie en arbeidsconflicten. Wat is de arbeidsrechtelijke basis aan regels & rechtspraak?

Daarbij kijken we ook naar hoe de in jouw organisatie gebruikelijke HR-structuren, -instrumenten en -praktijken daar op aansluiten en hoe ze passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

In het tweede deel van de workshop gaan we samen aan de slag om de casuïstiek die jullie inbrengen tot een oplossing te brengen. Daarnaast zal de trainer relevante praktijkcases en dilemma’s aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende ruimte en aandacht voor jouw vragen en de situatie in jouw organisatie. Je leert het meest van de bespreking eigen en andermans vraagstukken, waardoor deze resultaatgerichte aanpak tegelijk ook de beste methode is om de arbeidsrechtelijke basis voor deze onderwerpen onder de knie te krijgen -of weer op te frissen.

Resultaat

Aan het eind van de dag heb je:

  • up-to-date kennis van het arbeidsrecht;
  • handvatten voor de oplossing van de door jou ingebrachte praktijkcases;
  • gedegen juridisch advies van een advocaat voor jouw vraagstuk;
  • meer kennis van de actuele arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak rond de dagelijkse praktijk van personeelsmanagement;
  • een steviger basis voor je rol als kritische gesprekspartner van je HR & management collega’s of je juridisch adviseur;
  • verhoogd bewustzijn over hoe je je eigen waarden en ambities en die van jouw organisatie daarbij voorop kunt stellen.

Deelnemers ontvangen een syllabus met praktische stappenplannen en checklists, naast achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen.

Voor wie?

De workshop is bij uitstek geschikt voor (HR) managers en/ of ondernemers die zich richten op eigentijds management, nieuw leiderschap en nieuwe vormen van organiseren.

Voorafgaand aan de workshop vragen wij in een telefonisch intakegesprek naar je voorkennis op het gebied van arbeidsrecht, leerwensen, je persoonlijke waarden, ambities en dilemma’s en de case(s) die je wilt inbrengen. Ook vragen we naar zaken als een cao, personeelshandboek, standaardcontracten van jouw organisatie etc. Hiermee kunnen we in de workshop ruimschoots aandacht geven aan wat voor jouw werkveld van belang is.

 

Workshoplocatie en data in 2021

De workshops-op-locatie vinden plaats bij HRM College in Villa Mollerus in Baarn;  de workshops-online zijn via Zoom. 

Tijden: 10.00 – 17.00 inclusief lunch, koffie en thee.

Adres: Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn (10 minuten lopen van NS-station).

Parkeren is gratis bij de locatie.

Je kunt deze workshop volgen in een setting met deelnemers uit diverse sectoren bij elkaar, of in een sectorgerichte setting (op dit moment overheid, zorg en onderwijs, maar in samenwerking met diverse brancheorganisaties komen nog in 2021 meer branches aan bod).

Data in 2021:

Alle sectoren, op locatie: 14 september, 5 oktober, 2 november (online), 8 november;

Overheid, op locatie: 6 november.

Zorg, op locatie: 9 november.

Onderwijs, op locatie: 11 november.

 

Investering

€ 795 ex BTW, inclusief lesmateriaal, lunch, thee en koffie.

We kunnen de workshop Goed Werkgeverschap ook in-company aanbieden als je meerdere collega’s hebt met eenzelfde trainingsbehoefte. Omdat dan de deelnemers de achtergrond(en) van de ingebrachte casuïstiek delen, kunnen er meer dan zes cursisten tegelijk deelnemen. De workshop wordt uiteraard op jullie wensen en behoeften afgestemd.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons? Geef dit dan aan onder opmerkingen bij je inschrijving, onder vermelding van de organisatie. Dan geldt een kortingstarief.

 

Over de hoofddocent/trainer

Mr. drs. Arthur Hol (1969) is jurist en arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij is advocaat/partner bij De Koning Vergouwen advocaten in Amsterdam en partner van Nieuw Organiseren. Hij heeft ruime ervaring als HR-manager en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG. Tevens is hij mediator in arbeidszaken, oprichter-directeur van HRM College en heeft honderden workshops Goed Werkgeverschap verzorgd sinds 2005.

Wil je meer lezen over deze onderwerpen dan kun je een van de ruim tachtig publicaties van Arthur hierover lezen op zijn site www.arthurhol.nl/publicaties.

info@hrmcollege.nl | www.hrmcollege.nl