Workshops Toezicht en Governance Workshops Toezicht en Governance

Het Instituut voor Toezicht verzorgt workshops voor leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, maar ook voor diegenen die zich willen oriënteren op een rol als toezichthouder, voor secretarissen RvB en/of RvC/RvT en voor bestuurders/directeuren.

Wij werken vanuit het gedachtegoed van ‘Nieuw Toezicht’, waarin centraal staat de zoektocht naar waarde(n)gedreven of waarde(n)gericht toezicht houden, vanuit de maatschappelijke opdracht van de organisatie.

Dit vraagt in de eerste plaats om ‘gezond verstand’. Meer aandacht voor de mensen, minder nadruk op systemen, procedures, regels en codes. Meer nadruk op de missie en de waarden van de organisatie – en op een goede omgang met en inbreng van alle belanghebbenden bij de organisatie.

Wil je hier meer over weten?

Of ben je al bekend met Nieuw Toezicht en wil je als lid van een RvC of RvT jouw rol bij nieuwe vormen van organiseren en het daarbij veranderende samenspel met de RvB en de OR en/of cliëntenraad onder de loep nemen?

Wil je een evaluatie van jullie raad of jezelf, of waardevol advies over Nieuw Toezicht?

Kijk dan bij ons workshopaanbod, lees onze flyer of neem contact op.

Oriëntatie op Toezicht

Verken in deze interactieve workshop welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een toezichthoudende functie. Leer welke bestuursvormen intern toezicht kent, met informatie over good governance en de code voor goed bestuur, welke taken en verantwoordelijkheden een toezichthouder heeft en welke risico’s er zijn. Je krijgt advies op maat waarbij er alle ruimte is voor eigen inbreng.

Meer informatie en aanmelden

De rol van Toezicht bij Nieuw Organiseren

Krijg in deze workshop door kennisoverdracht en verdieping van actuele thema’s inzicht in je eigen rol bij de ontwikkeling van de organisatie waar je toezichthouder bent. Uitgangspunt zijn de toezichtvisie en de toezichtambities van waaruit jullie werken.

Meer informatie en aanmelden