Publicaties

Oprichter van HRM College is mr. drs. Arthur Hol, jurist en arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij heeft ruime ervaring als HR-manager en als organisatieadviseur. Met zijn kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en zijn ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten heeft hij honderden workshops verzorgd op het gebied van HRM en arbeidsrecht, medezeggenschap, toezicht en duurzaam recht.

Wil je meer lezen over deze onderwerpen?

Klik dan op de link voor de ruim tachtig publicaties van Arthur hierover: ArthurHol.nl