Over HRM College

HRM College, opgericht in 2005, is een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van Human Resources Management (HRM) en arbeids- of ambtenarenrecht, met als missie het ondersteunen van organisaties bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed overheidsbestuur door middel van het vormgeven van goed werkgeverschap en goed werknemerschap/goed ambtenaarschap in alle facetten, zowel de juridische eisen en als de HRM kansen.

In onze visie zijn voor blijvend succes van organisaties van belang: authentieke communicatie en bereidheid tot zelfreflectie en dialoog.

HRM College onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire visie en aanpak: organisatievraagstukken worden opgelost met behulp van alle betrokken disciplines. De opleidingsvorm die hiervoor gehanteerd wordt is interactief en toepassingsgericht, waardoor professionals direct het geleerde vertalen in oplossingen voor de eigen organisatie. Daarnaast wordt er in kleine groepen gewerkt, begeleid door ervaren docenten uit de praktijk, met mogelijkheid voor inbreng van eigen cases, uitwisseling van ervaringen en ideeën, netwerken en nazorg in de vorm van hulp in de praktijk.

Arthur Hol

Over Arthur Hol – Oprichter / eigenaar HRM COllege

Arthur (1969) is regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer. Hij legt zich sinds jaren toe op HRM en arbeidsrecht en werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, over onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij als auteur en co-auteur veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG, als mediator in arbeidszaken, moderator, programmadirecteur en procesbegeleider. Hij is advocaat/partner bij De Koning Vergouwen advocaten in Amsterdam en partner van Nieuw Organiseren.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Conscious Contracting en Mens boven Systeem met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.

Ralph Jan van der Ham

Ralph Jan van der Ham – partner HRM College

Ralph Jan is partner bij de sectie Arbeidsrecht bij Holla legal & tax, Utrecht en Den Bosch. Naast rechten heeft Ralph Jan een aantal jaren Culturele Antropologie gestudeerd vanuit zijn brede interesse in mens en maatschappij. Als advocaat staat hij echt naast de cliënt en neemt hij de rol van trusted advisor op zich. Internationale cliënten omschrijven hem onder meer als “scherp en precies in juridische zaken, met begrip voor de businessbehoefte en pragmatisch in zijn aanpak”. Ralph Jan werkt ook als mediator.

Yvonne Nijhuis

Yvonne Nijhuis – partner HRM College

Yvonne is partner bij Kienhuis Hoving advocaten, Enschede en Utrecht bij de sector Arbeidsrecht & Zorg. Advocaat, yogadocent en mediator. “Ik kan me goed inleven in wat mijn cliënten bezighoudt en weet vrij snel waar de kern van het probleem ligt. Samen met mijn opdrachtgever streef ik naar de beste oplossingen.”