Workshops Arbeidsrecht & HRM Workshops Arbeidsrecht & HRM

Verrijk je (basis) kennis op het gebied van hedendaags arbeidsrecht en personeelsmanagement. Ontdek hoe je met de traditionele maar vooral ook met eigentijdse HR-instrumenten het beste je rol als manager kunt vervullen op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Wij bieden hiervoor zeven eendaagse modules die samen de leerweg Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management vormen maar ook als individuele workshops gevolgd kunnen worden.

Voor wie

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager of ondernemer, maar ervaar je een gebrek aan kennis op het gebied van arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen.

Daarbij huldigen jij en jouw organisatie eigentijdse opvattingen van leiderschap en organiseren, met aandacht voor de autonomie van medewerkers en teams en de waarde van de mens boven die van het systeem, vanuit noties van ‘nieuw leiderschap’.

Tegelijkertijd moet je werken met HR-instrumenten en aanpakken die soms vooral zijn geënt op traditioneel HR-beleid. Je hebt te maken met de regels van het arbeidsrecht en een eventueel toepasselijke CAO, die vaak ‘schuren’ met eigentijdse aanpakken – en er soms zelfs haaks op staan.

Je hebt behoefte aan inzicht in hoe je zowel traditionele als eigentijdse HR-instrumenten kunt inzetten op de uitdagingen van jouw organisatie, en op die van jezelf. Dan is een workshop bij HRM College bij uitstek geschikt voor jou.

Onze aanpak

De manier waarop we dit doen is via de visie Mens boven Systeem: arbeidsrecht in dienst van HRM – en niet andersom.

Als inbegrepen service bieden we iedere individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

We kijken eerst naar jouw (kern)waarden. Daarna staan we uitgebreid stil bij de juridische en HRM-kaders van het specifieke workshop thema. Om vervolgens met jouw praktijkcases aan de slag te gaan. Jouw persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van de organisatie waar jij voor werkt, gebruiken we als toetsstenen bij het bespreken van de mogelijke oplossingen voor de ingebrachte praktijksituaties. We sluiten af met het inzichtelijk maken van de eerste stap die jij zou willen zetten en wat jij daarvoor nodig hebt.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën. Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

De door onze deelnemers meest gewaardeerde opleidingen zijn: 

Eendaagse workshop “HRM in transitie”

Krijg in deze workshop een overzicht van nieuwe vormen van organiseren en nieuw leiderschap, met de focus op de daarbij passende HR-structuren, instrumenten en praktijken. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (HR) managers of ondernemers die streven naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren en willen bewegen naar een eigentijds en vernieuwend HR-management.

Meer informatie en aanmelden

Eendaagse workshop “Goed werkgeverschap”

In deze workshop gaat de aandacht uit naar drie belangrijke thema’s die bij veel organisaties driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, arbeidsconflicten en ziekte en re-integratie.

Meer informatie en aanmelden

Leerweg “Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management”

Deze leerweg bestaat uit zeven modules die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Voor alle modules geldt dat zij via open inschrijving, incompany of op persoonlijke één-op-één basis kunnen worden verzorgd.

Module 1: Eéndaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In deze workshop krijg je op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten. We staan stil bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie en toepassing daarvan. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 2: Eéndaagse workshop “HRM voor eigentijds management”

In deze workshop behandelen wij eigentijdse management filosofieën en hun praktische uitwerking op het gebied van HR. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 3: Eendaagse workshop “Ziekte en Reïntegratie”

Ontdek in deze workshop welke regelgeving en beleid van toepassing zijn op ziekte en reïntegratie in jouw organisatie. Verken daarbij hoe je in gelijkwaardigheid het goede gesprek kunt voeren over de wederzijdse belangen, behoeften en wensen met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en goed werkgeverschap.

Meer informatie en aanmelden

Module 4: Eendaagse workshop “Disfunctioneren en ongewenst gedrag, incl. dossiervorming” (Performance Management)

In deze workshop gaan we in op arbeidsrechtelijke kaders en geven we praktijktips bij het vormgeven van 'verbetertrajecten’ bij vermeend disfunctioneren en het adresseren van ongewenst gedrag o.a. op basis van een gedragscode, waarschuwingen en ingrijpen. We gaan hierbij steeds uit van eigentijdse noties van goed werkgeverschap. Ook gaan we in op aanpakken nodig voor dossiervorming. Uiteraard met aandacht voor het voorkomen van onvoldoende functioneren en ongewenst gedrag.

Meer informatie en aanmelden

Module 5: Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

De noodzaak om de bedrijfsvoering te reorganiseren kan soms plotseling bovenaan op de agenda komen te staan, inclusief de vraag: Hoe dan? Verken in deze workshop de mogelijkheid om de besluitvorming bij een reorganisatie niet zozeer traditioneel top-down te laten verlopen. In deze workshop bespreken we de ontwikkeling van meer participatie van alle direct betrokkenen en het werken vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht en de menselijke maat.

Meer informatie en aanmelden

Module 6: Eendaagse workshop “Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)”

Aan bod komt alles wat je moet weten van de Wet op de Ondernemingsraden en hoe ondernemingsraden in de praktijk functioneren. We bespreken de relatie met de vakbonden en keuzes zoals vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming. Je kunt gebruik maken van medewerkers die op deelthema’s meedenken en meewerken en/of een vorm zoeken waarbij het hele personeel rechtstreeks is betrokken. Hoe zit het met die nieuwe vormen van medezeggenschap en hoe pak je de invoering ervan aan?

Meer informatie en aanmelden

Module 7: Eendaagse workshop “Het arbeidscontract: vast en flexibel”

Deze workshop gaat in op de diverse vormen van arbeidscontracten, van vast tot flexibel, én op de diversiteit aan bedingen die in deze contracten kunnen worden opgenomen. Denk aan ZZP-contracten, proeftijd, concurrentie- en geheimhoudingsbedingen. We gaan in op de kenmerken, de voor- en nadelen en tips voor het gebruik van contracten en bedingen in de praktijk, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap. Breng de formats die je hanteert voor vaste en flexibele arbeidscontracten eens kritisch tegen het licht en pas die op onderdelen zo nodig aan.

Meer informatie en aanmelden