Workshops

Het opleidingsaanbod van HRM College bestaat uit diverse workshops op het gebied van arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management, medezeggenschap, toezicht en duurzaam recht.

Wij werken vanuit het motto: “Nieuw leiderschap = Mens boven Systeem”

Naast losse workshops bieden wij ook de Leerweg Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management, bestaande uit zeven aparte modules. Er is in principe geen voorgeschreven volgorde, maar wie de gehele leerweg wil volgen adviseren we doorgaans om te starten met module 1 die gaat over Arbeidsrecht voor eigentijds management (basis).

Voor wie?

De workshops zijn zowel geschikt voor beginnende als meer ervaren deelnemers, omdat de ervaring leert dat de uitwisseling tussen deze twee, met nieuwsgierigheid naar elkaars perspectief en ervaring, leidt tot nieuwe inzichten en praktische oplossingen.

Onze werkwijze

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname).

Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

Resultaat

Na afloop van een gevolgde workshop bij HRM College beschik je over:

  • Up-to-date kennis van het onderwerp en de traditionele aanpakken;
  • Kennis van de eigentijdse aanpakken en hun toepassingsmogelijkheden;
  • Handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou ingebrachte praktijkcases en de noodzakelijke kennis over de door jou gekozen thema’s.
  • Per gevolgde workshop of de gehele leerweg wordt een certificaat verleend.

Locatie

De workshops worden in-house bij HRM College verzorgd van 10 tot 17 uur in Villa Mollerus, Mollerusstraat 1, Baarn (op 10 minuten lopen van het NS station), en zijn inclusief lunch.

INCOMPANY / EEN-OP-EEN

Voor alle modules geldt dat deze ook incompany of in de vorm van één-op-één persoonlijke sessies kunnen worden verzorgd. Voor meer info: mail

KORTINGSTARIEF

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons? Geef dit dan aan onder opmerkingen bij je inschrijving, onder vermelding van de organisatie. Dan geldt een kortingstarief.

Arthur Hol over het samenspel van bestuur, toezicht, medezeggenschapsorganen, personeel en klanten bij organisatieontwikkeling en HRM

Workshops Arbeidsrecht & HRM

Verrijk je (basis) kennis op het gebied van arbeidsrecht en HRM voor eigentijds management. Ontdek in onze workshops hoe je met de traditionele maar vooral ook met eigentijdse HR-instrumenten het beste je rol als manager kunt vervullen op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Workshops Medezeggenschap

Bij het Instituut voor Medezeggenschap richten wij ons op de waardengedreven organisatie, waar ‘de bedoeling’ centraal staat en niet de systeemwereld van de regels. Voor mensen die hieraan willen bijdragen, bieden wij diverse (een- en meerdaagse) workshops en cursussen over onderwerpen op het vlak van medezeggenschap van werknemers en cliënten.

Workshops Toezicht en Governance

Het Instituut voor Toezicht verzorgt workshops over Governance voor leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, maar ook voor diegenen die zich willen oriënteren op een rol als toezichthouder, voor secretarissen RvB en/of RvC/RvT en voor bestuurders/directeuren.

Workshops Duurzaam Recht

Bij het Instituut voor Duurzaam Recht richten wij ons op de waardengedreven juridische wereld, waarbij we verder dan alleen naar de juridische aspecten achter een vraag. Duurzaam recht, met als concrete uitwerking van dit gedachtegoed het conscious contracting (duurzaam contracteren) is een holistische benadering van juridische aspecten, waarbij drijfveren, waarden en normen een grote rol spelen.

Workshops Dutch Labour Law & HRM

As a non-Dutch speaking manager or HR-professional working in an international company based or with activities in the Netherlands you know well what to do in your own field of expertise, but you may experience challenges in  the field of Dutch labour law and personnel management in the context of Dutch labour relations. Or you are looking for a ‘refresher’, in view of all the current and coming changes in Dutch labour law and HR practices.