Advies

Heeft u advies en/of begeleiding nodig op het gebied van HRM en arbeidsrecht, medezeggenschap of toezicht? Neem dan contact op met Arthur Hol.

Als advocaat richt ik mij op de juridische aspecten van fusies, overnames en reorganisaties. Hierbinnen heb ik mij gespecialiseerd in de juridische vormgeving van relaties tussen de verschillende organen zoals de Raad van Bestuur, Toezicht en Commissarissen, (coöperatie) leden, aandeelhouders en medezeggenschapsorganen zoals Ondernemingsraad, Medezeggenschapsraad (onderwijs) en Cliëntenraad.

Mijn aandacht gaat in deze systeemwereld steeds uit naar hoe deze het beste werkt en in te zetten is voor de mens in de organisatie. Ik trek hierin samen op met mijn collega’s van mijn advocatenkantoor De Koning Vergouwen, waaraan ik als partner verbonden ben. Wij zijn met circa 25 advocaten en juristen en gespecialiseerd in onder meer ondernemings- en arbeidsrecht.

Voor meer informatie belt u met: 035 – 887 48 35 of stuur uw mail naar: