Eendaagse workshop "Goed werkgeverschap"

Echte verandering in een organisatie ontstaat pas wanneer je de mens centraal stelt en niet het systeem.

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor (HR) managers en/of ondernemers die zich willen richten op eigentijds management, nieuw leiderschap en nieuwe vormen van organiseren.

Voor wie op zoek is naar professionele vrijheid en menselijke maat, gekoppeld aan arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak.

In de workshop Goed Werkgeverschap leer je niet alleen over jezelf, je organisatie en de juridische regels, maar werk je tegelijk aan oplossingen voor de uitdagingen waar je voor staat.

Voorafgaand aan de workshop vragen wij in een telefonisch intakegesprek naar je voorkennis op het gebied van arbeidsrecht, leerwensen, je persoonlijke waarden, ambities en dilemma’s en de case(s) die je wilt inbrengen. Ook vragen we naar zaken als een cao, personeelshandboek, standaardcontracten van jouw organisatie etc. Hiermee kunnen we in de workshop ruimschoots aandacht geven aan wat voor jouw werkveld van belang is.

Omdat we in een kleine groep met maximaal acht deelnemers werken, is er voldoende ruimte en aandacht voor jouw vragen en de situatie in jouw organisatie. Je leert het meest van de bespreking eigen en andermans vraagstukken, waardoor deze resultaatgerichte aanpak tegelijk ook de beste methode is om de arbeidsrechtelijke basis voor deze onderwerpen onder de knie te krijgen – of weer op te frissen.

Inhoud van de workshop

De workshop begint met een verkenning van je persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van je organisatie. Dit vergroot je inzicht in hoe je jezelf verhoudt tot de geldende juridische kaders en het personeelsbeleid en geeft een richtsnoer voor de praktijkinvulling van je eigen leiderschapsrol als (HR) manager of ondernemer.

In het eerste deel van de workshop focussen we op de drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die veelal driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken:

  • functionerings- en gedragskwesties,
  • ziekte en reïntegratie,
  • arbeidsconflicten. 

Wat is de arbeidsrechtelijke basis aan regels & rechtspraak? Daarbij kijken we ook naar hoe de in jouw organisatie gebruikelijke HR-structuren, -instrumenten en -praktijken daar op aansluiten en hoe ze passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

In het tweede deel van de workshop gaan we samen aan de slag om de casuïstiek die jullie inbrengen tot een oplossing te brengen. Daarnaast zal de trainer relevante praktijkcases en dilemma’s aanreiken.

Resultaat

Aan het eind van de dag heb je:

  • up-to-date kennis van het arbeidsrecht;
  • handvatten voor de oplossing van de door jou ingebrachte praktijkcases;
  • gedegen juridisch advies van een advocaat voor jouw vraagstuk;
  • meer kennis van de actuele arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak rond de dagelijkse praktijk van personeelsmanagement;
  • een steviger basis voor je rol als kritische gesprekspartner van je HR & management collega’s of je juridisch adviseur;
  • verhoogd bewustzijn over hoe je je eigen waarden en ambities en die van jouw organisatie daarbij voorop kunt stellen.

Deelnemers ontvangen een syllabus met praktische stappenplannen en checklists, naast achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen. Na afloop krijg je een Certificaat van Deelname.

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10 tot 17 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

OPTIES

We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Je kunt deze workshop volgen in een setting met deelnemers uit diverse sectoren bij elkaar, of in een sectorgerichte setting. In de loop van 2023 volgt specifieke sectorgerichte workshops i.s.m. diverse brancheorganisaties. 

 

Data in 2024

Investering

€ 997 ex BTW per persoon, betaling vooraf, inclusief persoonlijke intake, lunch, koffie/thee, lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving onder vermelding van de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Inschrijfformulier