De rol van de Ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap

“Kort gezegd kijk je bij Conscious Contracts verder dan alleen naar de juridische aspecten achter een vraag. Het is een meer holistische benadering waarbij ook aandacht is voor de menselijke maat. Hoe meer je je verdiept in de mens achter de vraag, hoe meer je ontdekt over de onderliggende drijfveren, waarden en normen. Het is de uitdaging om, naast de juridische aspecten, ook deze interpersoonlijke ‘touchstones’ (zoals Kim Wright dit verwoordt) onderdeel te laten uitmaken van het contractuele proces. Op die manier zal de uiteindelijke verbintenis een duurzame zijn”.
(Uit: Digna de Bruin en Kim Wright, Duurzaam Contracteren)

In het juridisch domein is een kentering gaande, ingegeven door onze snel veranderende wereld met allerlei technische en maatschappelijke ontwikkelingen. De wetgever kan dit allemaal niet zo snel bijbenen. Laat staan de juristen en advocaten die hierop moeten inspelen en die de wetgeving moeten toepassen. Partijen die met elkaar in zee gaan kunnen minder rekenen op heldere wetten en zullen hun zaken goed, liefst duurzaam, in contracten moeten vatten.

Dat vraagt andere competenties van juristen. En een ander soort contracten: meer bewuste contracten de zogenaamde ‘conscious contracts’. Dit zijn contracten waarbij niet de angst regeert en die geschreven zijn om de contracteur in te dekken voor allerhande doemscenario’s, maar contracten waarbij de relatie centraal staat en die gebaseerd zijn op een gedeelde visie, missie en waarden. Deze contracten leveren een duurzame klantrelatie op, die optimaal passen bij beide partijen.

In deze workshop leert u meer over duurzaam contracteren en krijgt u naast praktijkvoorbeelden ook tools en praktische tips voor uw eigen praktijk.

Voor wie?

Voor ondernemers, advocaten, (bedrijfs)juristen en mediators, bestuurders en managers.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heeft u praktische tools in handen om de principes van duurzaam recht en ‘conscious contracting’ zelf toe te passen. Of u nu opsteller of (juridisch) controleur van contracten bent, deze workshop helpt u direct verder. Bovendien heeft u tips en adviezen ontvangen die op uw werkpraktijk zijn toegesneden en een eerste aanzet tot vernieuwing die u gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases van de docent en uit eigen organisatie, oefenen met voorbeelden van duurzaam contracteren en aanzet voor gebruik in de eigen organisatie of eigen praktijk.

Onderwerpen

  • Normen en waarden van een bedrijf of de dienst in het contract.
  • Contracteren vanuit een open en authentieke opstelling. Aansluiten bij de drijfveren van een cliënt en niet redeneren vanuit een gevreesde situatie.
  • Oefenen met het opstellen van een conscious contract.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM, en als organisatieadviseur bij KPMG. Hij legt zich als advocaat en adviseur sinds jaren toe op fusies, reorganisaties, overnames en veranderprocessen en vernieuwing van de rol van medezeggenschap. Hij werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.
Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

Social Impact Factory, Utrecht

Data

data volgens z.s.m.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.