Eendaagse workshop "Goed werkgeverschap"

Echte verandering in een organisatie ontstaat pas wanneer je de mens centraal stelt en niet het systeem.

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor (HR) managers en/of ondernemers die zich willen richten op eigentijds management, nieuw leiderschap en nieuwe vormen van organiseren.

Voor wie op zoek is naar professionele vrijheid en menselijke maat, gekoppeld aan arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak.

In de workshop Goed Werkgeverschap leer je niet alleen over jezelf, je organisatie en de juridische regels, maar werk je tegelijk aan oplossingen voor de uitdagingen waar je voor staat.

Voorafgaand aan de workshop vragen wij in een telefonisch intakegesprek naar je voorkennis op het gebied van arbeidsrecht, leerwensen, je persoonlijke waarden, ambities en dilemma’s en de case(s) die je wilt inbrengen. Ook vragen we naar zaken als een cao, personeelshandboek, standaardcontracten van jouw organisatie etc. Hiermee kunnen we in de workshop ruimschoots aandacht geven aan wat voor jouw werkveld van belang is.

Omdat we in een kleine groep met maximaal zes deelnemers werken, is er voldoende ruimte en aandacht voor jouw vragen en de situatie in jouw organisatie. Je leert het meest van de bespreking eigen en andermans vraagstukken, waardoor deze resultaatgerichte aanpak tegelijk ook de beste methode is om de arbeidsrechtelijke basis voor deze onderwerpen onder de knie te krijgen – of weer op te frissen.

Inhoud van de workshop

De workshop begint met een verkenning van je persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van je organisatie. Dit vergroot je inzicht in hoe je jezelf verhoudt tot de geldende juridische kaders en het personeelsbeleid en geeft een richtsnoer voor de praktijkinvulling van je eigen leiderschapsrol als (HR) manager of ondernemer.

In het eerste deel van de workshop focussen we op de drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die veelal driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken:

 • functionerings- en gedragskwesties,
 • ziekte en reïntegratie,
 • arbeidsconflicten. 

Wat is de arbeidsrechtelijke basis aan regels & rechtspraak? Daarbij kijken we ook naar hoe de in jouw organisatie gebruikelijke HR-structuren, -instrumenten en -praktijken daar op aansluiten en hoe ze passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

In het tweede deel van de workshop gaan we samen aan de slag om de casuïstiek die jullie inbrengen tot een oplossing te brengen. Daarnaast zal de trainer relevante praktijkcases en dilemma’s aanreiken.

 

Resultaat

Aan het eind van de dag heb je:

 • up-to-date kennis van het arbeidsrecht;
 • handvatten voor de oplossing van de door jou ingebrachte praktijkcases;
 • gedegen juridisch advies van een advocaat voor jouw vraagstuk;
 • meer kennis van de actuele arbeidsrechtelijke regelgeving en rechtspraak rond de dagelijkse praktijk van personeelsmanagement;
 • een steviger basis voor je rol als kritische gesprekspartner van je HR & management collega’s of je juridisch adviseur;
 • verhoogd bewustzijn over hoe je je eigen waarden en ambities en die van jouw organisatie daarbij voorop kunt stellen.

Deelnemers ontvangen een syllabus met praktische stappenplannen en checklists, naast achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022 & 2023

 • Vrijdag 25 november
 • Donderdag 9 maart
 • Woensdag 17 mei

Extra informatie

Je kunt deze workshop volgen in een setting met deelnemers uit diverse sectoren bij elkaar, of in een sectorgerichte setting (op dit moment Overheid, Zorg en Onderwijs, maar in samenwerking met diverse brancheorganisaties komen nog in 2023 meer branches aan bod).

Investering

€ 795 ex BTW, inclusief lesmateriaal, lunch, thee en koffie.

We kunnen de workshop Goed Werkgeverschap ook in-company aanbieden als je meerdere collega’s hebt met eenzelfde trainingsbehoefte. Omdat dan de deelnemers de achtergrond(en) van de ingebrachte casuïstiek delen, kunnen er meer dan zes cursisten tegelijk deelnemen. De workshop wordt uiteraard op jullie wensen en behoeften afgestemd.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons? Geef dit dan aan onder opmerkingen bij je inschrijving, onder vermelding van de organisatie. Dan geldt een kortingstarief.

Inschrijfformulier