De rol van de Ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap

Als ambtelijk secretaris ondersteun je de medezeggenschap met verschillende taken;
van administratief tot beleidsondersteunend en adviserend. Medezeggenschapsorganen willen zich steeds vaker proactief opstellen en anders organiseren – en dat betekent meer nadruk op andere werkzaamheden en nieuwe vaardigheden voor de ambtelijk secretaris.

Hoe kun je de organisatie en het medezeggenschapsorgaan ondersteunen bij versterking van de medezeggenschap? En hoe ben je in dit proces een goede ondersteuner en adviseur?

Ontwikkel je eigen visie op de (ontwikkeling van) de organisatie, op de rol van het personeel, op hoe het medezeggenschapsorgaan daarop kan aansluiten en op de acties die daarvoor nodig zijn.

Onze aanpak

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

Deze en meer onderwerpen komen aan bod in een dagvullende workshop op een centrale locatie in het land.

Voor wie?

Voor ambtelijk secretarissen -primair van die van de ondernemingsraad, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen van de Raad van Bestuur, RvC/RvT of cliëntenraad.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heb je een direct toepasbaar en op maat gemaakt plan van aanpak voor jouw eigen rol. Bovendien heb je tips en adviezen die op jouw situatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot acties die je gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van eigen rol.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Hij werkte als HR-manager bij Shell en KLM, en als organisatieadviseur bij KPMG. Hij legt zich als advocaat en adviseur sinds jaren toe op fusies, reorganisaties, overnames en veranderprocessen en vernieuwing van de rol van medezeggenschap. 

Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is Arthur gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. 

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem en heeft veel ervaring met reorganisaties en organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten. Hij werkt graag samen met organisaties waar men streeft naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Meer info: arthurhol.nl

Workshoplocatie

De workshops-op-locatie vinden plaats bij HRM College in Villa Mollerus in Baarn;  de workshops-online zijn via Zoom. 

Tijden: 10.00 – 17.00 inclusief lunch, koffie en thee.

Adres: Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn (10 minuten lopen van NS-station).

Parkeren is gratis bij de locatie.

Data 2024

Investering

€ 997 ex btw, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Inschrijfformulier