Het samenspel van medezeggenschap en toezicht

Interactieve eendaagse workshop voor leden van een Ondernemingsraad en andere medezeggenschapsorganen, (ambtelijk) secretarissen, bestuurders, en leden van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.

Tussen Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht en medezeggenschapsorganen bestaat een bijzondere verhouding. Alle belanghebbende partijen hebben er baat bij als deze organen dezelfde visie op ambitie en waarden van de organisatie delen en zij op elkaar aansluitende visies hebben op hun eigen rol en die van de andere partijen en op hoe een goed onderling samenspel eruitziet. Maar hoe bereik je een goed samenspel?

Onze aanpak

In deze workshop krijg je informatie over de rolverdeling tussen bestuur, OR of medezeggenschap en de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Je bespreekt jouw eigen visie met die van de andere deelnemers en die van de docent en maakt een concept plan van aanpak die past bij jouw organisatie en jullie raad, als input voor het overleg binnen de raad en tussen de raad en andere belanghebbenden, met praktijktips en handvatten om het geleerde gelijk toe te passen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Als inbegrepen service bieden we individuele deelnemers een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Deze workshop kan ook incompany gevolgd worden, er zijn dan meer deelnemers vanuit alle betrokken partijen mogelijk.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heb je je eigen visie op het samenspel tussen medezeggenschap, bestuur en toezicht, passend bij jullie organisatie. Je hebt een op maat gemaakt plan van aanpak en een eerste aanzet tot een ontwikkelplan. Bovendien kreeg je tips en adviezen die op jullie situatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot acties die je gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en eigen visies op de rol van medezeggenschap, bestuur en toezicht, delen van visies en eigentijdse informatie en opvattingen over dit thema.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases als voorbeeld en van de eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van nieuwe rol en samenspel tussen medezeggenschap en Raad van Toezicht/Commissarissen.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings-, medezeggenschaps- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met reorganisaties en organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van het NS station, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen.

Data IN 2024

Investering

€ 997 ex btw per persoon, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Indien jullie branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving, o.v.v. de organisatie.

Inschrijfformulier