Medezeggenschap cliëntenraden (basis)

Interactieve eendaagse workshop voor (nieuwe) leden van cliëntenraden en hun (ambtelijk) secretarissen.

In deze workshop leer je wat de rol is van de cliëntenraad in het besluitvormingsproces van jullie organisatie. Wat zijn precies de taken en hoe pakt de cliëntenraad deze aan? Wat zijn de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban?

Onze aanpak

Wij werken in kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of online. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

De workshop kan ook heel goed als gehele clientenraad incompany gevolgd worden met meer deelnemers. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden via

Zie ook: Flyer Workshops Medezeggenschap voor de Cliëntenraad

Resultaat

Je krijgt inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg, WMCZ): instemmingsrecht, (verzwaard) adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht – en hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthouders en cliënten.

Na deze basisworkshop heb je een goed beeld van de rol van de cliëntenraad in het besluitvormingsproces en inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden. Daarnaast krijg je voorbeelden van een goede taakverdeling, samenspel met bestuur, toezicht en achterban en een goede interne organisatie en ondersteuning van jullie cliëntenraad.

Programma:

  • Ochtend: Rol, taken en werkwijze van de cliëntenraad, verkenning van de belangrijkste bevoegdheden en de bijzondere zorgtaken. Naast een inleiding op de WMCZ de actuele visies op effectieve medezeggenschap.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Verdieping van adviesrecht en instemmingsrecht; aandacht voor effectieve samenwerking tussen clientenraad en bestuurder; taakverdeling en vergadertechnieken voor de raadsvergadering en voor de overlegvergadering met de bestuurder; en het organiseren van betrokkenheid van jullie ‘achterban’.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten in allerlei sectoren.

Workshoplocatie

De workshops op open inschrijving worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10 tot 17 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van het NS station, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data 2024

Investering

€ 997 ex btw per persoon, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Voor incompany zijn er diverse opties. Ongeacht het aantal deelnemers:

  • Een workshop van een dag (7-8 uur) voor € 4997 ex btw.
  • Een workshop van een halve dag (3-4 uur) voor € 2997 ex btw.
  • In beide gevallen is het aanbevolen maximum ongeveer 10 personen, maar in overleg is meer mogelijk.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving, o.v.v. de organisatie.

Inschrijfformulier