Medezeggenschap cliëntenraden (basis)

In deze workshop leren cliëntenraad-leden wat de rol van de cliëntenraad is in het besluitvormingsproces van de organisatie. Wat zijn precies de taken en hoe pakt de cliëntenraad deze aan? Tijdens de workshop leren de (maximaal zes) deelnemers de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg, WMCZ): instemmingsrecht, (verzwaard) adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht – en hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthouders en cliënten.

Voor wie?

Voor (nieuwe) leden van cliëntenraden en (ambtelijk) secretarissen.

Resultaat

Na deze basisworkshop heeft u een goed beeld van de rol van de cliëntenraad in het besluitvormingsproces en inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden van de huidige en aanstaande Wet Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ): instemmingsrecht, (verzwaard) adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Daarnaast krijgt u voorbeelden van een goede taakverdeling, samenspel met bestuur, toezicht en achterban en een goede interne organisatie en ondersteuning van uw cliëntenraad.

Programma:

  • Ochtend: Rol, taken en werkwijze van de ondernemingsraad, verkenning van de belangrijkste bevoegdheden als OR-lid: het instemmingsadvies-, informatie- en initiatiefrecht, met de bijzondere zorgtaken. Inleiding op de Wet op de ondernemingsraden en de actuele visies op effectieve medezeggenschap.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Verdieping van adviesrecht en instemmingsrecht, aandacht voor effectieve samenwerking tussen OR en bestuurder, taakverdeling en vergadertechnieken voor de interne OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder en organiseren van betrokkenheid van de ‘achterban’.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

Social Impact Factory, Utrecht

Data

data volgens z.s.m.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.