Medezeggenschap en de Wet op de Ondernemingsraden (basis)

Voor (nieuwe) leden van medezeggenschapsorganen en (ambtelijk) secretarissen.

Wat zijn precies de taken van een Ondernemingsraad en hoe pakt de OR deze aan?

In deze eendaagse workshop leer je wat de rol van de OR is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie, de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden van de OR:  instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Je leert hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthoudend orgaan, HR en het overige personeel.

Daarnaast krijg je voorbeelden van de mogelijke onderlinge taakverdeling, het werken met commissies en een goede organisatie van jullie OR.

Onze aanpak

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

 

Programma

  • Ochtend: Rol, taken en werkwijze van de OR, verkenning van de belangrijkste bevoegdheden: het instemmingsadvies-, informatie- en initiatiefrecht, met de bijzondere zorgtaken. Inleiding op de Wet op de ondernemingsraden en de actuele visies op effectieve medezeggenschap.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Verdieping van adviesrecht en instemmingsrecht, aandacht voor effectieve samenwerking tussen OR en bestuurder, taakverdeling en vergadertechnieken voor de interne OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder, het organiseren van betrokkenheid van de ‘achterban’.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

De workshops-op-locatie vinden plaats bij HRM College in Villa Mollerus in Baarn; de workshops-online zijn via Zoom of MS Teams. 

Tijden: 10-17u inclusief lunch, koffie en thee.

Adres: Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn (10 minuten lopen van NS-station). Parkeren is gratis bij de locatie.

Data 2024

Investering

Bij individuele inschrijving € 997 ex btw, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Heeft jullie branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef  dat dan aan bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Inschrijfformulier