Medezeggenschap en de Wet op de Ondernemingsraden (basis)

Wat zijn precies de taken van een Ondernemingsraad en hoe pakt de OR deze aan?

In deze workshop leren OR-leden wat de rol van de OR is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie, de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en een goede communicatie met bestuurder en achterban.

De deelnemers krijgen inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden van de OR. instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht – en leren hoe deze rechten te gebruiken in de praktijk, in samenspel met de bestuurder, toezichthoudend orgaan, HR en het overige personeel.

Voor wie?

Voor (nieuwe) leden van medezeggenschapsorganen en (ambtelijk) secretarissen.

Resultaat

Na deze basisworkshop heb je een goed beeld van de de rol van de OR is in het besluitvormingsproces en inzicht in de belangrijkste wettelijke bevoegdheden: instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en informatierecht.

Daarnaast krijg je voorbeelden van taakverdeling, samenspel met bestuur en achterban en een goede organisatie van jullie OR.

Programma

  • Ochtend: Rol, taken en werkwijze van de OR, verkenning van de belangrijkste bevoegdheden: het instemmingsadvies-, informatie- en initiatiefrecht, met de bijzondere zorgtaken. Inleiding op de Wet op de ondernemingsraden en de actuele visies op effectieve medezeggenschap.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Verdieping van adviesrecht en instemmingsrecht, aandacht voor effectieve samenwerking tussen OR en bestuurder, taakverdeling en vergadertechnieken voor de interne OR-vergadering en de overlegvergadering met de bestuurder, het organiseren van betrokkenheid van de ‘achterban’.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

In overleg

Data

Investering

Heeft jullie branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef  dat dan aan bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.