Nieuwe vormen van medezeggenschap (OR)

Wilt u mede vormgeven aan de ontwikkeling van uw organisatie door middel van cocreatie, maar scherp blijven op de rolverdeling tussen de bestuurder, het medezeggenschapsorgaan en zijn achterban? Hoe organiseer je het samenspel tussen de bestuurder en de medezeggenschap op zo’n manier, dat u recht blijft doen aan uw eigenheid, rol en (wettelijke) taken? En wat betekent dat voor de medewerkers (en/of: de cliënten), die in de beweging naar meer zelforganisatie steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

In deze workshop is het uitgangspunt ‘Samensturing in Verandering’. Binnen deze aanpak leert u wat gedaan kan worden om de onderstroom boven halen, te veranderen van A naar B ‘ via’ B en ieders stem te horen. U kijkt naar uw eigen visie en rol en het samenspel met de andere ‘ stakeholders’ -zoals dit nu verloopt en hoe dit zou kunnen verbeteren. Vele praktijkcases van nieuwe vormen van medezeggenschap komen aan bod, en u ontwikkelt (beter) zicht op wat het beste bij uw organisatie en uw raad past. U gaat naar huis met een op maat gemaakt plan van aanpak voor uw raad en organisatie.

Voor wie?

Voor leden van ondernemingsraden en (ambtelijk) secretarissen.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heeft u een direct toepasbaar en op maat gemaakt plan van aanpak om in uw eigen organisatie aan de slag te gaan met nieuwe vormen van medezeggenschap. Bovendien heeft u tips en adviezen die op uw organisatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot vernieuwing die u gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en eigen missie en visie, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

Social Impact Factory, Utrecht

Data

data volgens z.s.m.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.