Nieuwe vormen van medezeggenschap (OR)

Eendaagse interactieve workshop voor leden van ondernemingsraden of cliëntenraden en (ambtelijk) secretarissen.

Wil jij mede vormgeven aan de ontwikkeling van jullie organisatie door middel van cocreatie, maar scherp blijven op de rolverdeling tussen de bestuurder, het medezeggenschapsorgaan en zijn achterban?

Hoe organiseer je het samenspel tussen de bestuurder en de medezeggenschap op zo’n manier, dat je recht blijft doen aan jullie eigenheid, rol en (wettelijke) taken? En wat betekent dat voor de medewerkers (en/of: de cliënten), die in de beweging naar meer zelforganisatie steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

In deze workshop is het uitgangspunt ‘Samensturing in Verandering’.

Binnen deze aanpak leer je wat gedaan kan worden om de onderstroom boven halen, te veranderen van A naar B ‘ via’ B en ieders stem te horen. Je kijkt naar je eigen visie en rol en het samenspel met de andere ‘ stakeholders’ – zoals dit nu verloopt en hoe dit zou kunnen verbeteren. Vele praktijkcases van nieuwe vormen van medezeggenschap komen aan bod, en je ontwikkelt (beter) zicht op wat het beste bij jullie organisatie en jullie raad past.

Onze aanpak

Als inbegrepen service bieden we jou een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

De workshop kan ook heel goed als gehele OR incompany gevolgd worden met meer deelnemers, infomeer vrijblijvend over de mogelijkheden.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heb je een direct toepasbaar en op maat gemaakt plan van aanpak om in je eigen organisatie aan de slag te gaan met nieuwe vormen van medezeggenschap. Bovendien kreeg je tips en adviezen die op jullie organisatie zijn toegesneden en een eerste aanzet tot vernieuwing die je gelijk kunt toepassen.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en eigen missie en visie, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Praktijkcases eigen organisatie, plan van aanpak op maat, praktijktips op maat en aanzet voor ontwikkeling van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij als advocaat gespecialiseerd in ondernemings-, medezeggenschaps- en arbeidsrecht, en in de juridische vormgeving van relaties tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap.

Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Nieuw Organiseren, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en veel ervaring met organisatie- en cultuurontwikkelingstrajecten in diverse sectoren.

Workshoplocatie

De workshops-op-locatie vinden plaats bij HRM College in Villa Mollerus in Baarn;  de workshops-online zijn via Zoom of MS Teams. 

Tijden: 10-17u inclusief lunch, koffie en thee.

Adres: Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn (10 minuten lopen van NS-station). Parkeren is gratis bij de locatie.

Data 2024

Investering

€ 997 ex btw, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Heeft jullie branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Inschrijfformulier