De rol van Toezicht bij Nieuw Organiseren

Voelt u zich uitgenodigd om in een vroeg stadium mee te denken over de strategie of het werkproces van de organisatie, maar wilt u tegelijkertijd uw onafhankelijkheid waarborgen? Voelt u de behoefte om actief toezichthouder te zijn, maar wilt u voorkomen dat u op de stoel van de bestuurder gaat zitten?

In deze eendaagse workshop krijgt u door middel van kennisoverdracht en verdieping van actuele thema’s inzicht in uw eigen rol binnen de organisatie waar u toezichthouder bent. Uitgangspunt zijn de toezichtvisie en de toezichtambities van waaruit gewerkt wordt, en er is veel ruimte voor eigen inbreng.

U krijgt informatie over de toezichtsrol bij (de oriëntatie op) nieuwe vormen van organiseren, over stakeholdermanagement en over het samenspel toezicht – bestuur – medezeggenschap daarbij. Bovendien bespreken we de relevante wet- en regelgeving waaronder de voor de deelnemers toepasselijke Governance Code en diverse governance modellen. Ook de rol van de RvC/ RvT bij visie- en strategieontwikkeling komt aan bod.

Voor wie?

Voor toezichthouders die meer willen weten over Nieuw Toezicht bij Nieuw Organiseren.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heeft u een goed beeld van nieuwe vormen van organiseren en welke rol toezichthouders hierbij kunnen innemen, waarbij het samenspel tussen toezichthouder – bestuur – medezeggenschap zo is georganiseerd, dat er samen opgetrokken wordt en tegelijk recht wordt gedaan aan ieders bijzondere plek en rol.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Bespreking samenspel toezichthouder – bestuur – medezeggenschap en de verschillende rollen bij nieuwe vormen van organiseren, met ruime aandacht voor reflectie op en ontwikkeling van de rol van de eigen RvC/RvT.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, advocaat / partner bij De Koning Vergouwen in Amsterdam, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij lid van de RvT van Versa Welzijn. Ook is hij partner van nieuworganiseren.nu.

Arthur werkt sinds 2012 als programmadirecteur bij Governance University in Doorn, van waaruit meerdaagse opleidingsprogramma’s worden verzorgd voor (aankomend) toezichthouders, bestuurders / directeuren en secretarissen. Hij is kerndocent bij NVTZ Academie en de VTOI-NVTK Academie, de academies van de beroepsverenigingen van toezichthouders in de zorg resp. in onderwijs / kinderopvang.

Arthur werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van het NS station, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen.

Data

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Investering

€795 ex BTW, inclusief lunch. koffie/thee en evt lesmateriaal.

Heeft uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.