De rol van Toezicht bij Nieuw Organiseren

Eendaagse interactieve workshop voor toezichthouders die meer willen weten over Nieuw Toezicht bij Nieuw Organiseren.

Voel jij je uitgenodigd om in een vroeg stadium mee te denken over de strategie of het werkproces van de organisatie, maar wil je tegelijkertijd je onafhankelijkheid waarborgen? 

Voel je de behoefte om actief toezichthouder te zijn, maar wil je voorkomen dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten?

In deze workshop krijgt je door middel van kennisoverdracht en verdieping van actuele thema’s inzicht in je eigen rol binnen de organisatie waar je toezichthouder bent. Uitgangspunt zijn de toezichtvisie en de toezichtambities van waaruit gewerkt wordt, en er is veel ruimte voor eigen inbreng.

Je krijgt informatie over de toezichtsrol bij (de oriëntatie op) nieuwe vormen van organiseren, over stakeholdermanagement en over het samenspel toezicht – bestuur – medezeggenschap daarbij. Bovendien bespreken we de relevante wet- en regelgeving waaronder de voor de deelnemers toepasselijke Governance Code en diverse governance modellen. Ook de rol van de RvC/RvT bij visie- en strategieontwikkeling komt aan bod.

Onze aanpak

Als inbegrepen service bieden we iedere individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heb je een goed beeld van nieuwe vormen van organiseren en welke rol toezichthouders hierbij kunnen innemen, waarbij het samenspel tussen toezichthouder – bestuur – medezeggenschap zo is georganiseerd dat er samen opgetrokken wordt en tegelijk recht wordt gedaan aan ieders bijzondere plek en rol.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Bespreking samenspel toezichthouder – bestuur – medezeggenschap en de verschillende rollen bij nieuwe vormen van organiseren, met ruime aandacht voor reflectie op en ontwikkeling van de rol van de eigen RvC/RvT.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, advocaat / partner bij De Koning Vergouwen in Amsterdam, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij lid van de RvT van Versa Welzijn. Ook is hij partner van nieuworganiseren.nu.

Arthur werkt sinds 2012 als programmadirecteur bij Governance University in Doorn, van waaruit meerdaagse opleidingsprogramma’s worden verzorgd voor (aankomend) toezichthouders, bestuurders / directeuren en secretarissen. Hij is kerndocent bij NVTZ Academie en de VTOI-NVTK Academie, de academies van de beroepsverenigingen van toezichthouders in de zorg resp. in onderwijs / kinderopvang.

Arthur werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van het NS station, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen.

Data 2024

Investering

€ 997 ex btw per persoon, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Heeft je branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Inschrijfformulier