Oriëntatie op Toezicht

Interactieve eendaagse workshop over moderne governance, voor wie zich wil oriënteren op op een mogelijke rol als lid van een RvC of RvT en voor aankomende, beginnende of wat meer ervaren toezichthouders die meer willen weten over Nieuw Toezicht en het handen en voeten geven daaraan.

In deze tijden van snelle ontwikkelingen op allerlei gebied veranderen organisaties mee. Ze hebben eigentijdse denkbeelden over waardencreatie, innovatie en netwerkorganisaties. Steeds vaker zoeken ze daar ook toezichthouders bij die deze nieuwe generatie vertegenwoordigen.

Wil je weten hoe de wereld van toezicht in elkaar steekt? Welke ontwikkelingen en trends er zijn? Ben je (beginnend) toezichthouder en wil je meer informatie over nieuw toezicht of wil jij je oriënteren op de functie van toezichthouder?

In deze workshop leer je welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn en welke bestuursvormen intern toezicht kent, met informatie over good governance en de code voor goed bestuur. Je leert welke taken en verantwoordelijkheden een toezichthouder heeft en welke risico’s er zijn.

Doel van deze dag is om inzicht te geven in het commissariaat, zodat je een inschatting kunt maken of een commissariaat of lidmaatschap in een raad van toezicht iets voor jou is.

Onze aanpak

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Wij werken met kleine groepen van maximaal acht deelnemers, op locatie (waarbij ook de mogelijkheid van online deelname). Daardoor is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën en de inbreng van eigen cases.

Samen met de deelnemers gaan we interactief aan de slag met de praktijksituatie van ieders organisatie – en jouw rol daarin. Daarnaast zal de trainer ook relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken. Door de kleine groep is er voldoende aandacht voor jouw vragen en de situatie in je organisatie.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen:

  • rollen van bestuur, toezicht en andere stakeholders
  • samenwerking binnen de raad
  • rollen van de commissaris (betrokken vs op afstand)
  • hoe kom ik in beeld voor een commissariaat?
  • interactief deel op basis van ‘real life’ en cases

Resultaat

Na het volgen van de workshop heb je een goed beeld van de functie van toezichthouder, begrijp je hoe de wereld van toezicht in elkaar steekt, inclusief wetten en regels, en heb je inzicht gekregen in de kennis en vaardigheden nodig voor de functie van toezichthouder.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Good governance, taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en overzicht van kansen en risico’s verbonden aan het houden van toezicht. Nieuw Toezicht en het handen en voeten geven daaraan.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, advocaat / partner bij De Koning Vergouwen in Amsterdam, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij lid van de RvT van Versa Welzijn. Ook is hij partner van nieuworganiseren.nu.

Arthur werkt sinds 2012 als programmadirecteur bij Governance Academy in Leersum, van waaruit meerdaagse opleidingsprogramma’s worden verzorgd voor (aankomend) toezichthouders, bestuurders / directeuren en secretarissen. Hij is kerndocent bij NVTZ Academie en de VTOI-NVTK Academie, de academies van de beroepsverenigingen van toezichthouders in de zorg resp. in onderwijs / kinderopvang.

Arthur werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

De workshops worden verzorgd op locatie bij HRM College van 10.00 tot 17.00 uur, inclusief lunch, in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn. Het is ook mogelijk online deel te nemen.

DATA 2024

Investering

€ 997 ex btw, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Heeft jullie branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Inschrijfformulier