Oriëntatie op Toezicht

In deze tijden van snelle ontwikkeling op het gebied van digitalisering, big data en nieuwe technieken, veranderen ook organisaties mee. Ze hebben eigentijdse denkbeelden over waardencreatie, innovatie en netwerkorganisaties. Steeds vaker zoeken ze daar ook toezichthouders bij, die deze nieuwe generatie vertegenwoordigen.

Wilt u weten hoe de wereld van toezicht in elkaar steekt? Welke ontwikkelingen en trends er zijn? Bent u (beginnend) toezichthouder en wilt u meer informatie over nieuw toezicht, of wilt u zich oriënteren op de functie van toezichthouder?

In deze interactieve workshop leert u welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor deze functie, welke bestuursvormen intern toezicht kent, inclusief informatie over good governance en de code voor goed bestuur, leert u welke taken en verantwoordelijkheden een toezichthouder heeft en welke risico’s er zijn. U krijgt advies op maat en er is alle ruimte voor eigen inbreng.

Het doel van deze dag is om u inzicht te geven in het commissariaat, zodat u een inschatting kunt maken of een commissariaat of lidmaatschap in een raad van toezicht iets voor u is.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • rollen bestuur, toezicht, en andere stakeholders
  • samenwerking binnen de raad
    rollen van de commissaris (betrokken vs op afstand)
  • hoe kom ik in beeld voor een commissariaat?
  • interactief deel o.b.v. ‘real life’ en cases

Voor wie?

Voor diegenen die zich oriënteren op een mogelijke rol als lid van een RvC of RvT en voor aankomende, beginnende of meer ervaren toezichthouders die meer willen weten over Nieuw Toezicht en het handen en voeten geven daaraan.

Resultaat

Na het volgen van de workshop heeft u een goed beeld van de functie van toezichthouder, begrijpt u hoe de wereld van toezicht in elkaar steekt, inclusief wetten en regels, en heeft u inzicht gekregen in de kennis en vaardigheden nodig voor de functie van toezichthouder.

Programma:

  • Ochtend: Kennismaking, bespreking leervragen en persoonlijke drijfveren, overzicht van alle recente en relevante ontwikkelingen rondom het thema.
  • Lunch (inbegrepen)
  • Middag: Good governance, taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders en overzicht van kansen en risico’s verbonden aan het houden van toezicht. Nieuw Toezicht en het handen en voeten geven daaraan.

Docent(en)

Arthur Hol is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie. Naast docent, advocaat / partner bij De Koning Vergouwen in Amsterdam, spreker en auteur van diverse boeken en artikelen, is hij lid van de RvT van Versa Welzijn. Ook is hij partner van nieuworganiseren.nu.

Arthur werkt sinds 2012 als programmadirecteur bij Governance University in Doorn, van waaruit meerdaagse opleidingsprogramma’s worden verzorgd voor (aankomend) toezichthouders, bestuurders / directeuren en secretarissen. Hij is kerndocent bij NVTZ Academie en de VTOI-NVTK Academie, de academies van de beroepsverenigingen van toezichthouders in de zorg resp. in onderwijs / kinderopvang.

Arthur werkt vanuit het gedachtegoed van Mens boven Systeem, met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht en ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten.

Workshoplocatie

Social Impact Factory, Utrecht

Data

data volgens z.s.m.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lesmateriaal

Indien uw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geeft u dat dan aan onder opmerkingen bij uw inschrijving, onder vermelding van de organisatie.