TRAINING NEDERLANDS ARBEIDSRECHT

 

In deze training krijg je zowel theoretisch als praktisch op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie en toepassing daarvan.

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager, maar je ervaart een gebrek aan kennis op het gebied van arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen. Daarbij huldigen jij en jouw organisatie eigentijdse opvattingen van leiderschap en organiseren, met aandacht voor autonomie van medewerkers en teams en de waarde van de mens boven die van het systeem, vanuit noties van ‘nieuw leiderschap’.

Highlights

 • Kleine groepen van maximaal 8 deelnemers
 • volop ruimte voor eigen cases en uitdagingen
 • hoogst gewaardeerde training  over arbeidsrecht in Nederland
 • inclusief misschien wel de beste lunch in de wijde omgeving

ONDERWERPEN

In deze training komen de volgende vragen aan bod:

 • Wat is mijn rol bij werving & selectie, in de samenwerking tussen HR-afdeling (als die er is) en management? Hoe kijken we naar functiewaardering en beloning?
 • Wat zijn de do’s en don’ts rondom veelvoorkomende bedingen zoals geheimhouding, een non-concurrentie- en relatiebeding, proeftijd etc.?
 • Wat zijn de juridische ins & outs van de verschillende typen arbeidsovereenkomsten, met aandacht voor flexibele vormen van arbeid zoals tijdelijke, oproep, min-max, inhuur uitzendkrachten, ZZP’ers etc.?
 • Wat zijn de regels en gebruiken rondom vakantie, (mantel)zorgverlof, (on)betaald en calamiteitenverlof etc.? Hoe ga ik om met ziekte & reïntegratie? Hoe ga ik om met arbeidsconflicten (als ze ontstaan)?
 • Hoe voer of begeleid ik het gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers? Wat is de relatie tussen wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten?
 • Welke eisen worden gesteld aan dossiervorming bij voorgenomen ontslag? Wat is de rol van de manager en de HR-afdeling bij de (voorbereiding van) ontslagprocedures bij UWV en kantonrechter?
 • Wat is de rol van management en HR bij reorganisaties? Met aandacht voor herplaatsingsverplichtingen, sociaal plan, ontslagkeuze, rol van anciënniteit en afspiegelingsbeginsel etc.
 • Welke rol vervullen management en HR richting medezeggenschapsorganen en/of vakbonden?

EEN GREEP UIT ONZE KLANTEN

Start DATA

6
MEI

26
JUNI

SETTING

max 8 DEELNEMERS

Omdat we in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers werken, leer je van een diverse groep professionals met verschillende achtergronden en is er voldoende ruimte om je individuele casussen die je naar de sessie brengt te bespreken.

InvestERING

€795 (ex. BTW)

Als uw branche, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan er een korting van toepassing zijn. Geef dit aan bij opmerkingen bij aanmelding, onder vermelding van de naam van de organisatie.

WAT ANDEREN OVER DEZE TRAINING ZEGGEN

“Arthur was een zeer goede trainer omdat hij niet alleen uitlegde wat de wet zegt, maar ook enkele zeer goede voorbeelden gaf die gemakkelijk te begrijpen waren. Zo kreeg je snel te zien hoe de wet wordt toegepast.”

Tessa Marie van Avendonk

Corinthia Hotel

“Echt een nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR voor een middelgroot bedrijf. Het heeft me echt laten zien op welke gebieden we de dingen niet goed doen en waar we kunnen verbeteren.”

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

De cursus was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer vertrouwen in zaken op de werkvloer. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: 10/10, heel prettig om naar te luisteren, betrokken en ontspannen.

Ik hou ook van het opnemen van groepservaring en advies.”

Janine Smith

Sofis

VOOR WIE IS DEZE TRAINING

 • HR Professionals 
 • Business Managers
 • Managers waarvoor arbeidsrecht nieuw is, of die hun kennis willen opfrissen

Resultaten

Na het volgen van deze training – met een maximum van acht deelnemers:

 • Je kent de basis van het Nederlandse arbeidsrecht en de toepassing ervan in arbeidsrecht en regelgeving.
 • Ook heb je kennis van de meest actuele ontwikkelingen.
 • Je weet het bovenstaande in de praktijk toe te passen in lijn met jezelf, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van je organisatie.
 • Je gaat naar huis met handvatten voor oplossingen die zowel de trainer/juridisch deskundige als de andere deelnemers hebben aangedragen voor de cases die je tijdens de training op tafel hebt gelegd, zodat je tot concrete resultaten komt.
 • Je ontvangt een ‘Certificate of Achievement’.

zo snel mogelijk beginnen?

LocatiE:

Villa Mollerus in Baarn:
Mollerusstraat 1
3473BW Baarn.

Offline trainingen van 10.00 tot 17.00 uur.
Online trainingen zijn ook mogelijk als ‘live webinar’.

Meet the trainer

Arthur Hol is ontwikkelaar en trainer van dit programma en  Partner (arbeidsrecht) bij De Koning Vergouwen advocaten te Amsterdam.  Met universitaire diploma’s in zowel rechten als organisatiepsychologie is hij de aangewezen persoon voor al jouw HR- uitdagingen. Arthur heeft ervaring als internationale HR-manager bij Shell en KLM, en als senior consultant bij KPMG, gespecialiseerd in HR-vraagstukken op het vlak van integratie na fusie of overname.

Zijn motto is #Peoplefirst