Leerweg “Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management”

Deze leerweg bestaat uit zeven verschillende modules die ook los van elkaar als individuele workshop gevolgd kunnen worden.

Er is in principe geen voorgeschreven volgorde, maar wie de gehele leerweg wil volgen adviseren we doorgaans om te starten met module 1 die gaat over Arbeidsrecht voor eigentijds management.

Resultaat

Na afloop van de workshops, waarbij we ook werken met eigen cases van de maximaal acht deelnemers (waarvan de samenstelling wisselt per module / workshop), beschik je over:

  1. up-to-date kennis van het arbeidsrecht en traditionele HR-aanpakken over het onderwerp;
  2. kennis van eigentijdse HR-aanpakken en hun toepassingsmogelijkheden;
  3. handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases;
  4. de noodzakelijke kennis van de door jouw gekozen ‘deep dive’ onderwerpen.
Per gevolgd onderdeel ontvang je een Certificaat van Deelname.
 

Inbegrepen: DRIE individuele sessies van een uur

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer aan het volledige leertraject drie sessies aan van een uur ‘in persoon’ of via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de onderwerpen van de modules  –  of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

DeZE sessies kunnen voor, tijdens of na deelname aan de verschillende modules worden ingepland – naar jouw wensen.
Hieronder meer informatie over de verschillende modules.
 

Module 1: Eendaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In de basisworkshop ligt de focus op het arbeidsrecht en de toepassingen daarvan, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving & rechtspraak.

MODULE 2: EENDAAGSE WORKSHOP “HRM VOOR EIGENTIJDS MANAGEMENT”

In deze workshop ligt de focus op de traditionele en vooral eigentijdse HR-filosofieën, instrumenten en aanpakken en de praktische toepassing daarvan.

VERDIEPINGSMODULES

In diverse modules of “deep dives” in een aantal specifieke onderwerpen verdiepen wij ons in de arbeidsrechtelijke en traditionele HR-basiskennis over het onderwerp, met daarboven de eigentijdse HR-aanpakken, met voor- en nadelen, de valkuilen en tips.

Alle ins en outs van het onderwerp komen aan bod, met zeer veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en de inbreng van eigen cases, in eendaagse workshops met groepen van maximaal acht deelnemers.

MODULE 3: ZIEKTE EN REÏNTEGRATIE

Ontdek in deze workshop welke regelgeving en beleid van toepassing zijn op ziekte en reïntegratie in jouw organisatie. Verken tevens hoe je in gelijkwaardigheid het goede gesprek kunt voeren over de wederzijdse belangen, behoeften en wensen met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en goed werkgeverschap.

MODULE 4: DISFUNCTIONEREN EN ONGEWENST GEDRAG, INCL.  DOSSIERVORMING (PERFORMANCE MANAGEMENT)

In deze workshop gaan we in op arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips op het gebied van het vormgeven van ‘verbetertrajecten’ bij vermeend disfunctioneren en het adresseren van ongewenst gedrag o.a. op basis van een gedragscode, waarschuwingen en ingrijpen. 

MODULE 5: VERANTWOORD (RE)ORGANISEREN

Door de ontwikkelingen na de coronacrisis, op de arbeidsmarkt en de regelgeving van overheidswege komt de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering soms plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda te staan, inclusief de vraag: HOE DAN? Daar gaan we in deze workshop dieper op in.

MODULE 6: ARBEIDSVERHOUDINGEN (OR EN VAKBONDEN)

Aan bod komt alles wat je moet weten van de Wet op de Ondernemingsraden en hoe ondernemingsraden in de praktijk functioneren. We besteden ook aandacht aan de rol van (het overleg met) vakbonden. We bespreken keuzes zoals vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming, het gebruik maken van werknemers met specifieke kennis die op deelthema’s meedenken en meewerken in thema- of werkgroepen, en/of vormen waarbij alle werknemers rechtstreeks zijn betrokken bij de besluitvorming.

MODULE 7: HET ARBEIDSCONTRACT: VAST EN FLEXIBEL

We gaan in deze workshop in op de diversiteit aan vormen van arbeidscontracten van vast tot flexibel én op de bedingen die in deze contracten kunnen worden opgenomen. Denk aan nul-uren, min-max, vaste en ZZP-contracten en proeftijd, concurrentie en geheimhoudingsbedingen. We gaan in op de kenmerken, de voor- en nadelen en tips voor het gebruik van contracten en bedingen in de praktijk, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap. Met het oog op de veranderingen die de overheid voorstaat.

Praktische informatie

We werken zowel in de workshops op locatie als in de live webinars met kleine groepen van max 8 deelnemers, waardoor er alle ruimte is voor de inbreng van eigen cases. Je krijgt handvatten voor de oplossing daarvan aangereikt.

Opties

Wij bieden onze workshops ook aan op incompany basis, voor het geval er meerdere collega’s zijn met dezelfde trainingsbehoefte. Omdat de deelnemers nu de bedrijfsachtergrond delen, kunnen meer mensen meedoen. De workshop wordt uiteraard afgestemd op jullie wensen en behoeften.

Onze workshops zijn ook beschikbaar in de vorm van een één-op-één cursus, aangepast aan de behoeften van de organisatie of jouzelf.

Vraag gerust naar de mogelijkheden via

Locatie

De workshops vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus ( Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken (maximaal aantal van 8 deelnemers). De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Data

Voor nieuwe data zie de afzonderlijke workshops evenals de inschrijflink onderaan deze pagina.

Investering

De investering in deze leerweg (zeven modules) bedraagt € 4997 bij vooruitbetaling.

Voor elke afzonderlijke module / workshop: € 997 per persoon, met een 10% discount bij aankoop vanaf de vierde module, per persoon.

Alle prijzen zijn excl. BTW en inclusief een persoonlijke intake van 30-60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal per module. 

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Certificaat

U krijgt een ‘Certificaat van Deelname’ voor het gehele leertraject maar ook voor elke afzonderlijke module / workshop.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier