Module 1: Eéndaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In deze workshop krijg je zowel theoretisch als praktisch op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie en toepassing daarvan.

Voor wie?

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager, maar je ervaart een gebrek aan kennis op het gebied van arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen. Daarbij huldigen jij en jouw organisatie eigentijdse opvattingen van leiderschap en organiseren, met aandacht voor autonomie van medewerkers en teams en de waarde van de mens boven die van het systeem, vanuit noties van ‘nieuw leiderschap’.

Tegelijkertijd moet je werken met HR-instrumenten en -aanpakken die soms grotendeels zijn geënt op traditioneel HR-beleid. Je hebt te maken met de regels van het arbeidsrecht en een eventueel toepasselijke CAO, die vaak ‘schuren’ met eigentijdse aanpakken – en er soms zelfs haaks op staan.

Je hebt behoefte aan inzicht in hoe je zowel traditionele als eigentijdse HR-instrumenten kunt inzetten op de uitdagingen van jouw organisatie -en op die van jezelf, te beginnen bij goede basiskennis van het hedendaagse arbeidsrecht. Daarnaast staan we stil bij jouw persoonlijke waarden en ambities – en die van jouw organisatie. Die stellen we centraal bij het onderzoek naar de oplossing van jouw vraagstukken in relatie tot de arbeidsrechtelijke kaders.

Onderwerpen

In de workshop komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is mijn rol bij werving & selectie, in de samenwerking tussen HR-afdeling (als die er is) en management? Hoe kijken we naar functiewaardering en beloning?
  • Wat zijn de do’s en don’ts rondom veelvoorkomende bedingen zoals geheimhouding, een non-concurrentie- en relatiebeding, proeftijd etc.?
  • Wat zijn de juridische ins & outs van de verschillende typen arbeidsovereenkomsten, met aandacht voor flexibele vormen van arbeid zoals tijdelijke, oproep, min-max, inhuur uitzendkrachten, ZZP’ers etc.?
  • Wat zijn de regels en gebruiken rondom vakantie, (mantel)zorgverlof, (on)betaald en calamiteitenverlof etc.? Hoe ga ik om met ziekte & reïntegratie? Hoe ga ik om met arbeidsconflicten (als ze ontstaan)?
  • Hoe voer of begeleid ik het gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers? Wat is de relatie tussen wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten?
  • Welke eisen worden gesteld aan dossiervorming bij voorgenomen ontslag? Wat is de rol van de manager en de HR-afdeling bij de (voorbereiding van) ontslagprocedures bij UWV en kantonrechter?
  • Wat is de rol van management en HR bij reorganisaties? Met aandacht voor herplaatsingsverplichtingen, sociaal plan, ontslagkeuze, rol van anciënniteit en afspiegelingsbeginsel etc.
  • Welke rol vervullen management en HR richting medezeggenschapsorganen en/of vakbonden?

WERKWIJZE EN Resultaat

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Na het volgen van deze workshop met maximaal acht deelnemers ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het arbeidsrecht en weet je die praktisch toe te passen.

Je gaat naar huis met handvatten voor door de docent en de andere deelnemers aangereikte oplossingen van de door jou tijdens de workshop ingebrachte cases, zodat je daarin concrete resultaten kunt boeken.

Na afloop van de workshop ontvang je een Certificaat van Deelname.

Wil je inschrijven? Vul dan het formulier hieronder in!

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10 tot 17 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Opties

Deze eendaagse workshop is één van de zeven modules van de Leerweg Arbeidsrecht en HRM voor eigentijds management. We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Data in 2024

Investering

Voor iedere afzonderlijke module / workshop: € 997 ex btw per persoon, betaling vooraf,  inclusief persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee en lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving, o.v.v. de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

De inhoud was vlot en geschikt voor toepassing in een HR-omgeving. Arthur was een zeer goede trainer in de zin dat hij niet alleen uitlegde wat er in de wet staat, maar hij gaf ook enkele zeer goede voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen waren en lieten zien hoe de wet wordt toegepast. (10/10 via Springest)

Tessa Marie van Avendonk

Corinthia Hotel, HR Manager

Het was een geweldige trainingsdag vol essentiële arbeidsrechtelijke onderwerpen en we konden persoonlijke werkplekscenario’s behandelen om ons meteen te helpen navigeren in ons beleid/nieuwe aanpak. Arthur was geweldig met veel inzichten. Ik zou hem ten zeerste aanbevelen! Facilitator met veel inzichten. (10/10 via Springest)

Cassandra Rodenhurst

SilverFlow, HR Manager

Inschrijfformulier