Module 4: Eendaagse workshop Disfunctioneren en ongewenst gedrag incl. dossiervorming (Performance Management)

In deze workshop voor managers en HR-professionals gaan we in op arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips op het gebied van het vormgeven van ‘verbetertrajecten’ bij vermeend disfunctioneren en het adresseren van ongewenst gedrag o.a. op basis van een gedragscode, waarschuwingen en ingrijpen. We gaan hierbij steeds uit van eigentijdse noties van goed werkgeverschap.

Ook gaan we in op aanpakken en instrumenten nodig voor dossiervorming. Uiteraard besteden we ook aandacht aan het voorkomen van ongewenst functioneren.

We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Omgaan met vermeend disfunctioneren. Hoe moet je omgaan met een werknemer die altijd weigert beschermingsmiddelen te dragen bij het uitvoeren van zijn werk, of met de werknemer die regelmatig te laat komt? Hoe moet je handelen richting werknemers die de procedureregels bij ziekmelding niet naleven, of die hun werk zo slordig verrichten dat er schade voor het bedrijf ontstaat? Wat moet je doen met een werknemer die in zijn werk niet meer meekomt? Hoever moet je je als werkgever inspannen om deze werknemers in dienst te houden? Aan welke eisen moet een verbetertraject voldoen?
  • Omgaan met ongewenst gedrag. Hoe voorkom je ongewenst gedrag door aandacht te geven aan kernwaarden en gedragscodes? Hoe vertaal je een gedragscode naar waarschuwingen en ingrijpen, waaronder schorsing en ontslag op staande voet? Wat zijn de arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips rondom het onderzoek naar en de behandeling van klachten?
  • Dossiervorming blijft een belangrijk aandachtspunt. Zonder goede dossieropbouw geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een medewerker die ondanks vele gesprekken blijft disfunctioneren. Moet je je nog inspannen om die in dienst te houden, of kun je volstaan met het streven naar ontslag? Wat zijn de wettelijke eisen aan een sluitend personeelsdossier en hoe daar praktisch mee om te gaan? Knelpunten bij ontslag & dossiervorming.
  • Welke ontslaggrond moet aan de basis liggen van een disfunctioneringsdossier en hoe geef je de juiste onderbouwing aan die grond? Wanneer is het dossier ontslagrijp? Hoe is aantoonbaar te maken dat de werknemer een verbetertraject is aangeboden, dat er een passend scholingsaanbod is gedaan en dat er geen mogelijkheden zijn voor overplaatsing?
  • Uiteraard besteden we ook aandacht aan: hoe voer je in de praktijk het continue en motiverende gesprek over het functioneren en gedrag van werknemers – en jezelf? Wat is de relatie tussen de wensen en eisen op het gebied van ontwikkeling, opleiding en verbetertrajecten, in relatie tot de ambities en het doel van de organisatie?

Werkwijze en resultaat

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Na afloop van deze workshop met maximaal acht deelnemers waarbij we ook werken met eigen cases, beschik je over kennis van arbeidsrechtelijke kaders voor het omgaan met vermeend disfunctioneren en ongewenst gedrag, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap.

Je weet om te gaan met situaties waarin een afscheid onontkoombaar lijkt en je hebt handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases. En je hebt tips gekregen voor het voeren van een continue motiverende dialoog met werknemers.

Wil je inschrijven? Vul dan het formulier hieronder in!

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Opties

Deze eendaagse workshop is één van de zeven modules van de Leerweg Arbeidsrecht en HRM voor eigentijds management. We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Data in 2024

Investering

Voor iedere afzonderlijke module / workshop: € 997 ex BTW per persoon, betaling vooraf, inclusief een persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee, lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving, o.v.v. de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

De inhoud was vlot en geschikt voor toepassing in een HR-omgeving. Arthur was een zeer goede trainer in de zin dat hij niet alleen uitlegde wat er in de wet staat, maar hij gaf ook enkele zeer goede voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen waren en lieten zien hoe de wet wordt toegepast. (10/10 via Springest)

Tessa Marie van Avendonk

Corinthia Hotel, HR Manager

Het was een geweldige trainingsdag vol essentiële arbeidsrechtelijke onderwerpen en we konden persoonlijke werkplekscenario’s behandelen om ons meteen te helpen navigeren in ons beleid/nieuwe aanpak. Arthur was geweldig met veel inzichten. Ik zou hem ten zeerste aanbevelen! Facilitator met veel inzichten. (10/10 via Springest)

Cassandra Rodenhurst

SilverFlow, HR Manager

Inschrijfformulier