Module 5: Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

Door de ontwikkelingen na de coronacrisis, op de arbeidsmarkt en de regelgeving van overheidswege komt de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering soms plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda te staan, inclusief de vraag: HOE DAN?

Door alle druk die men kan ervaren, is de verleiding groot om de besluitvorming bij een reorganisatie traditioneel top-down te laten verlopen.

Dat staat haaks op de ontwikkeling van meer participatie van alle direct betrokkenen en werken vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht en de menselijke maat die veel organisaties afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

 • Hoe behoud je wat is bereikt op het vlak van ‘gedeeld leiderschap’ en nieuwe vormen van organiseren?
 • Hoe richt je het samenspel van alle bij de organisatie betrokkenen in – en hoe verhoud je je daarbij tot de, deels nieuwe, juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht?
 • Hoe krijgen we in dit proces toegang tot  inspiratie van ‘de werkvloer’ om samen plannen te maken en uit te voeren, om op deze manier ook verbonden te blijven met wat echt speelt en echt nodig is, juist in deze spannende tijden? 

Dit is het moment om te kiezen voor een aanpak die gedreven wordt door  gemeenschappelijke waarden en ambities, met aandacht voor wat er echt leeft en echt nodig is – op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

Voor wie?

Directeuren, managers, HR-professionals en OR-leden.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Mogelijkheden om een reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden.
 • Wat zijn de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht
 • Hoe kun je zo goed als mogelijk daarbinnen de benodigde processen effectief en zorgvuldig vormgeven, terwijl de (nieuwe) organisatiefilosofie leidend blijft?
 • Overzicht van veranderaanpakken, traditioneel en eigentijds. Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
 • Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?
 • Hoe ontwikkel je een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’ in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Met daarbij ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij. Voorbeelden uit de praktijk, uit diverse sectoren.
 • Hoe sluit een sociaal plan aan bij wat écht nodig is? Waarover en wanneer voer je overleg met alle betrokken partijen en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is? Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook? Hoe meet je de effecten van je interventies –en hoe evalueer je de vooruitgang?

Ook gaan we in op de volgende juridische vragen:

 • Hoe verloopt het reorganisatieproces?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie-inhoud, reistijd), wat is mogelijk?
 • Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door UWV of kantonrechter.
 • Ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel, anciënniteitsprincipe (last-in, first out), selectie op kwaliteit van functioneren, collectief ontslag (Wet Melding collectief ontslag), afvloeiingsregelingen & het sociaal plan.

werkwijze en resultaat

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Na het volgen van deze workshop heb je een goed beeld van de diverse manieren om een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden

Je weet hoe je zo goed mogelijk binnen de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven, terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft.

Ook weet je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen: samen optrekken waar het kan, met ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij: bestuur, HR,  medezeggenschapsorganen, toezichtsorgaan en het personeel.

Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie – en jouw eigen rol daarin.

Na afloop van de workshop ontvang je een ‘Certificaat van Deelname’.

Wil je inschrijven? Vul dan het formulier hieronder in!

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Opties

Deze eendaagse workshop is één van de zeven modules van de Leerweg Arbeidsrecht en HRM voor eigentijds management. We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Data in 2024

Investering

Voor iedere afzonderlijke module / workshop: € 997 ex BTW per persoon, betaling vooraf, inclusief een persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee, lesmateriaal.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving onder vermelding van de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

De inhoud was vlot en geschikt voor toepassing in een HR-omgeving. Arthur was een zeer goede trainer in de zin dat hij niet alleen uitlegde wat er in de wet staat, maar hij gaf ook enkele zeer goede voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen waren en lieten zien hoe de wet wordt toegepast. (10/10 via Springest)

Tessa Marie van Avendonk

Corinthia Hotel, HR Manager

Het was een geweldige trainingsdag vol essentiële arbeidsrechtelijke onderwerpen en we konden persoonlijke werkplekscenario’s behandelen om ons meteen te helpen navigeren in ons beleid/nieuwe aanpak. Arthur was geweldig met veel inzichten. Ik zou hem ten zeerste aanbevelen! Facilitator met veel inzichten. (10/10 via Springest)

Cassandra Rodenhurst

SilverFlow, HR Manager

Inschrijfformulier