Module 6: Eendaagse workshop “Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)”

Als manager ben je wellicht bestuurder van je organisatie – en heb je vanuit jouw functie automatisch te maken met het medezeggenschapsorgaan voor werknemers, de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (Pvt), als gesprekspartner.

Maar je hebt ook met de OR te maken wanneer je tot het middenkader behoort, als regiomanager of manager van een dienst of afdeling, of als HR-professional.

Je moet door de OR gevraagde informatie opleveren en notities of businessplannen opstellen over gewenste veranderingen in jouw organisatieonderdeel die de basis vormen van adviesaanvragen vanuit de bestuurder aan de OR.

En je bent wellicht zelf directe gesprekspartner van de OR over alle aangelegenheden die jouw organisatieonderdeel of het HR-beleid aangaan. Hoe ga je hier op een eigentijdse manier mee om?

We horen van alles over vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming of het gebruik maken van medewerkers met specifieke kennis die op deelthema’s meedenken en meewerken in thema- of werkgroepen. Of vormen waarbij alle medewerkers rechtstreeks zijn betrokken bij het medezeggenschapswerk, zoals in op sociocratische leest geschoeide bedrijven.

Hoe zit het nu precies met die nieuwe vormen van medezeggenschap, hoe gaat jouw organisatie na of een van die vormen bij jullie bedrijf past en hoe pak je de invoering ervan aan? Welke kansen en risico’s bieden deze nieuwe vormen jou als manager of HR-professional – en wat is jouw rol bij ieder van die vormen? We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

Onderwerpen

Aan bod komt alles wat je moet weten van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en hoe ondernemingsraden in de praktijk functioneren. We besteden ook aandacht aan de rol van (het overleg met) vakbonden. Aan bod komen de volgende vragen:

  • Wat is mijn rol als manager of HR-professional ten opzichte van de OR en vakbonden?
  • Wat is de basis van de Wet op de Ondernemingsraden: hoe is de OR samengesteld, welke geheimhoudingsvereisten kunne worden gesteld en op welke faciliteiten en ondersteuning heeft de OR recht, hoe zit het met het recht op overleg, informatie, advies en instemming, en hoe met de juridische procedures die een OR kan voeren?
  • Wat moet ik weten over vakbonden, de totstandkoming en inhoud van CAO’s en Sociaal Plannen? Wat zijn tips voor het proces van gesprekvoering of onderhandeling met vakbonden en wat zijn eigentijdse manieren van omgaan en samenwerken met vakbonden?
  • Hoe zit het met nieuwe vormen van medezeggenschap? Welke vormen zijn er, welke organisaties hebben er ervaring mee opgedaan en wat zijn hun ervaringen? Wat zijn de voor- en nadelen, voor bestuurder, OR en werknemers?
  • Wat zijn de wettelijke kaders (WOR, CAO) en juridische aspecten bij nieuwe vormen van medezeggenschap: wat zijn de valkuilen en waar moet je op letten? Wat moet er op orde zijn wil het een succes worden? De randvoorwaarden; succes- en faalfactoren bij invoering. Tips voor de oriëntatie of het wat voor jullie organisatie is – en een stappenplan voor de invoering.
  • Wat kun je zelf doen om de ‘wisdom of the crowd’ te benutten, waarbij je je team, afdeling, organisatie aanzet tot het formuleren van de beste ideeën en oplossingen, maar ook tot suggesties voor nieuwe thema’s en knelpunten die samen aangepakt kunnen worden?

Werkwijze en resultaat

Als inbegrepen service bieden we jou als individuele deelnemer een kennismakingsgesprek ‘in persoon’ of  via Zoom/MS Teams. We behandelen dan je eventuele vragen over de module of bespreken de actuele gevallen of dilemma’s die je zou willen inbrengen.

Na het volgen van deze workshop met maximaal acht deelnemers weet je hoe je je rol als manager kunt vervullen bij het bevorderen van kritische en opbouwende medezeggenschap op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Bovendien ga je naar huis met handvatten voor oplossingen van de door jou tijdens de workshop ingebrachte cases, zodat je daarin concrete resultaten kunt boeken.

Na afloop van de workshop ontvang je een ‘Certificaat van Deelname’.

Wil je inschrijven? Vul dan het formulier hieronder in!

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Opties

Deze eendaagse workshop is één van de zeven modules van de Leerweg Arbeidsrecht en HRM voor eigentijds management. We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Data in 2024

Investering

Voor iedere afzonderlijke module / workshop: € 997 ex BTW per persoon, betaling vooraf, inclusief een persoonlijke intake van 30 á 60 minuten, lunch, koffie/thee, lesmateriaal.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dit  aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving onder vermelding van de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

De inhoud was vlot en geschikt voor toepassing in een HR-omgeving. Arthur was een zeer goede trainer in de zin dat hij niet alleen uitlegde wat er in de wet staat, maar hij gaf ook enkele zeer goede voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen waren en lieten zien hoe de wet wordt toegepast. (10/10 via Springest)

Tessa Marie van Avendonk

Corinthia Hotel, HR Manager

Het was een geweldige trainingsdag vol essentiële arbeidsrechtelijke onderwerpen en we konden persoonlijke werkplekscenario’s behandelen om ons meteen te helpen navigeren in ons beleid/nieuwe aanpak. Arthur was geweldig met veel inzichten. Ik zou hem ten zeerste aanbevelen! Facilitator met veel inzichten. (10/10 via Springest)

Cassandra Rodenhurst

SilverFlow, HR Manager

Inschrijfformulier