Eendaagse workshop "HRM in transitie"

Echte verandering in een organisatie ontstaat pas wanneer je mens centraal stelt en niet het systeem.

De workshop HRM in Transitie is bedoeld voor (HR) managers en/ of ondernemers die zich richten op nieuw leiderschap, nieuwe vormen van organiseren en eigentijds management – en aan de slag willen met de vertaling daarvan in bijpassende HR-structuren, instrumenten en praktijken.

In deze workshop krijg je een overzicht van nieuwe vormen van organiseren en nieuw leiderschap, mede aan de hand van de drie paradigmadoorbraken van Frederic Laloux.

Voorafgaand aan de workshop vragen wij in een telefonisch intakegesprek naar je leerwensen, je persoonlijke waarden, ambities en dilemma’s en de situatie van jouw organisatie en jouw eigen rol bij de transitie. Ook vragen we naar zaken als een cao, personeelshandboek, standaardcontracten etc. Hiermee kunnen we namelijk in de workshop ruimschoots aandacht geven aan wat voor jouw werkveld van belang is.

Inhoud van de workshop

De workshop begint met een verkenning van je persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van je organisatie. Dit vergroot je inzicht in hoe je jezelf verhoudt tot het personeelsbeleid van jouw organisatie en is belangrijk voor je eigen leiderschapsrol als (HR) manager of ondernemer.

Vervolgens focussen we op de filosofie van organisatieontwikkeling die Frederic Laloux beschrijft in zijn boek Reinventing Organizations. We geven een overzicht van zelforganisatie van teams, Rijnlands Werken, Agile werken, Sociocratie en Holacracy. Wat zijn de voor- en nadelen en aandachtspunten van deze nieuwe filosofieën, aanpakken en vormen van leiderschap en organiseren?

Aan de hand van aansprekende voorbeelden kijken we naar ‘koploperorganisaties’ waar sprake is van nieuw organiseren. Daarbij bespreken we uitgebreid welke HR-structuren, instrumenten en praktijken passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

Het tweede deel van de workshop gaan we samen aan de slag met de praktijksituaties van ieders organisatie – en jouw rol. Daarnaast zal de trainer relevante praktijkcases en dilemma’s – en oplossingen daarvoor – aanreiken.

Door de kleine groep van maximaal acht deelnemers is er voldoende ruimte en aandacht voor jouw vragen en de situatie in jouw organisatie en leer je ook van elkaars ervaringen, expertise en oplossingen.

Resultaat

Aan het eind van de dag heb je:

  • up-to-date kennis van de eigentijdse HR-filosofieën, visies, structuren en praktijken die horen bij nieuwe vormen van leiderschap en nieuwe vormen van organiseren;
  • handvatten voor het aanvliegen van de situatie van jouw organisatie, organiseren , vanuit de rol doe jij daarin wil vervullen;
  • gedegen HRM- en organisatieadvies;
  • een steviger basis voor de invulling van je rol als HR-professional en verhoogd bewustzijn van hoe je je eigen waarden en ambities en die van jouw organisatie daarbij voorop kunt stellen.

Deelnemers ontvangen een syllabus met praktische stappenplannen en checklists, naast achtergrondinformatie over de besproken onderwerpen. Na afloop krijg je een Certificaat van Deelname.

Workshoplocatie

De workshops vinden plaats van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1) te Baarn, 10 min. lopen vanaf station Baarn, circa 30 min. van Amsterdam en Utrecht. Parkeren is gratis. De workshops zijn altijd inclusief uitgebreide lunch, in hetzelfde gebouw.

Workshops ‘Op locatie’ zijn hybride, dat wil zeggen dat ze ook online kunnen worden gevolgd, wat goed werkt gezien het feit dat we in kleine groepen werken van maximaal aantal van 8 deelnemers. De prijzen voor de on-site en online workshops zijn hetzelfde.

Opties

We bieden deze workshop ook aan als in-company of een-op-een sessie, afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en jouzelf.

Data in 2024

Investering

€ 997 ex BTW per persoon, betaling vooraf, inclusief persoonlijke intake, lunch, koffie/thee, lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dit dan aan onder ‘opmerkingen’ bij de inschrijving onder vermelding van de organisatie.

Certificaat

Je krijgt een ‘Certificaat van Deelname’.

Inschrijfformulier

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.