Module 5: Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

Door de ontwikkelingen na de coronacrisis, op de arbeidsmarkt en de regelgeving van overheidswege komt de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering soms plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda te staan, inclusief de vraag: HOE DAN?

Door alle druk die men kan ervaren, is de verleiding groot om de besluitvorming bij een reorganisatie traditioneel top-down te laten verlopen.

Dat staat haaks op de ontwikkeling van meer participatie van alle direct betrokkenen en werken vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht en de menselijke maat die veel organisaties afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

 • Hoe behoud je wat is bereikt op het vlak van ‘gedeeld leiderschap’ en nieuwe vormen van organiseren?
 • Hoe richt je het samenspel van alle bij de organisatie betrokkenen in – en hoe verhoud je je daarbij tot de, deels nieuwe, juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht?
 • Hoe krijgen we in dit proces toegang tot  inspiratie van ‘de werkvloer’ om samen plannen te maken en uit te voeren, om op deze manier ook verbonden te blijven met wat echt speelt en echt nodig is, juist in deze spannende tijden? 

Dit is het moment om te kiezen voor een aanpak die gedreven wordt door  gemeenschappelijke waarden en ambities, met aandacht voor wat er echt leeft en echt nodig is – op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie.

Voor wie?

Directeuren, managers, HR-professionals en OR-leden.

Onderwerpen

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Mogelijkheden om een reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden.
 • Wat zijn de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht
 • Hoe kun je zo goed als mogelijk daarbinnen de benodigde processen effectief en zorgvuldig vormgeven, terwijl de (nieuwe) organisatiefilosofie leidend blijft?
 • Overzicht van veranderaanpakken, traditioneel en eigentijds. Met hun voor- en nadelen, implicaties voor en verhouding tot HR-beleid en arbeidsrechtelijke kaders die voortvloeien uit de wet, CAO of de eigen arbeidsvoorwaardenregeling.
 • Gaan we in een ‘big bang’ over naar een nieuwe organiseervorm, of gefaseerd, stapsgewijs experimenterend, afdeling voor afdeling, team voor team?
 • Hoe ontwikkel je een toekomstvisie, (re)organisatieplan en sociaal plan als ‘groeidocumenten’ in samenspel met de medewerkers en met de benodigde interne disciplines, Ondernemingsraad, vakbonden en eventuele externe ‘stakeholders’? Met daarbij ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij. Voorbeelden uit de praktijk, uit diverse sectoren.
 • Hoe sluit een sociaal plan aan bij wat écht nodig is? Waarover en wanneer voer je overleg met alle betrokken partijen en hoe organiseer en regisseer je het samenspel dat daarbij nodig is? Krimp laten vormgeven door medewerkers zelf, kan dat ook? Hoe meet je de effecten van je interventies –en hoe evalueer je de vooruitgang?

Ook gaan we in op de volgende juridische vragen:

 • Hoe verloopt het reorganisatieproces?
 • Wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie-inhoud, reistijd), wat is mogelijk?
 • Toetsing bedrijfseconomisch ontslag door UWV of kantonrechter.
 • Ontslagprocedures: selectiecriteria, afspiegelingsbeginsel, anciënniteitsprincipe (last-in, first out), selectie op kwaliteit van functioneren, collectief ontslag (Wet Melding collectief ontslag), afvloeiingsregelingen & het sociaal plan.

Resultaat

 • Na het volgen van deze workshop heb je een goed beeld van de diverse manieren om een organisatieverandering, reorganisatie, fusie of overname vorm te geven, met voor- en nadelen, valkuilen en tips hoe deze te vermijden.
 • Je weet hoe je zo goed mogelijk binnen de juridische kaders van het ondernemings-, arbeids- en medezeggenschapsrecht de benodigde processen effectief en zorgvuldig kunt vormgeven, terwijl de nieuwe organisatiefilosofie leidend blijft.
 • Ook leer je hoe je als manager of HR-professional ondersteunend kunt zijn aan een goed samenspel van alle betrokken partijen: samen optrekken waar het kan, met ruimte voor de eigenheid, rol en (wettelijke) taken van iedere partij: bestuur, HR,  medezeggenschapsorganen, toezichtsorgaan en het personeel.
 • Daarnaast krijg je handvatten voor de oplossing van vraagstukken en praktijkcases bij je eigen organisatieverandering of reorganisatie – en jouw eigen rol daarin.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van het NS station, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022 & 2023

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee en evt. lesmateriaal.

Heeft jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons dan kan een korting van toepassing zijn. Geef dat aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Maximaal 8 deelnemers

We werken zowel in de workshops op locatie als in onze live webinars met kleine groepen (max 8 deelnemers), waardoor er alle ruimte is voor de inbreng van eigen cases. Je krijgt handvatten voor de oplossing daarvan aangereikt.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier