Workshops Duurzaam Recht Workshops Duurzaam Recht

Bij het Instituut voor Duurzaam Recht richten wij ons met workshops en advies op de waardengedreven juridische wereld, waarbij we verder kijken dan alleen naar de juridische aspecten achter een vraag.

Duurzaam recht, met als concrete uitwerking van dit gedachtegoed het conscious contracting (duurzaam contracteren), is een holistische benadering van juridische aspecten, waarbij drijfveren, waarden en normen een grote rol spelen.

De belangrijkste uitgangspunten bij duurzaam recht zijn:

  • versimpeling (zo min mogelijk dichtgetimmerde juridische contracten)
  • terug naar de kern (waar gaat het werkelijk om en wat is het gezamenlijke ideaalbeeld in deze samenwerking?)
  • en op waarden gebaseerd (wat zijn onze waarden en normen en hoe vertalen deze zich in onze verwachtingen en afspraken?)

Bij duurzaam recht staat, kortom, de relatie centraal en wordt de samenwerking integraal benaderd, met wijsheid en (com)passie, rekening houdend met de menselijke emoties en met de menselijke maat.

Voor wie hier meer van wil weten, bieden wij diverse workshops en cursussen over onderwerpen op het vlak van vernieuwing van juridische dienstverlening en duurzaam contracteren.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden, en ook voor advies kun je bij ons terecht.

Workshop duurzaam contracteren

Leer in deze workshop alles over duurzaam contracteren en krijg naast praktijkvoorbeelden ook tools en praktische tips voor jouw eigen praktijk.

Meer informatie en aanmelden