Overzicht workshops

 

Eendaagse workshop “Goed werkgeverschap - HRM & Arbeidsrecht voor eigentijds management (met focus op jouw dagelijkse praktijk)”

In deze workshop ligt de focus op de drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die veelal driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, ziekte en reïntegratie en arbeidsconflicten.

In het eerste deel behandelen we de arbeidsrechtelijke basis aan regels & rechtspraak, met aandacht voor dossiervorming.

In het tweede deel van de workshop gaan we samen aan de slag om de casuïstiek die de deelnemers inbrengen tot een oplossing te brengen. Daarbij kijken we ook naar hoe de in jouw organisatie gebruikelijke HR-structuren, -instrumenten en -praktijken daar op aansluiten en hoe ze passen bij de wens naar meer eigentijds management en nieuw leiderschap.

Maximaal 6 deelnemers. Voor alle sectoren, maar ook specifiek voor overheid, zorg en onderwijs.

Data in 2021:

Alle sectoren, op locatie: 17 september, 5 oktober, 8 november;

online: 16 september, 22 oktober, 15 november.

Overheid, op locatie: 29 september, 16 november.

Zorg, op locatie: 23 september, 9 november.

Onderwijs, op locatie: 8 september, 11 november.

[klik hier voor meer informatie over de workshop Goed Werkgeverschap]

Leerweg “HRM en arbeidsrecht voor eigentijds management”

Module 1: Eendaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (basis)”

In de basisworkshop ligt de focus op het arbeidsrecht en de toepassingen daarvan, waarbij we stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving & rechtspraak.

[klik hier voor meer informatie over module 1]

Module 2: Eendaagse workshop “HRM voor eigentijds management (gevorderd)”

In deze workshop ligt de focus op de traditionele en vooral eigentijdse HR-filosofieën, instrumenten en aanpakken en de praktische toepassing daarvan.

[klik hier voor meer informatie over module 2]

Verdiepingsmodules

In diverse modules of “deep dives” in een aantal specifieke onderwerpen verdiepen wij ons in de arbeidsrechtelijke en traditionele HR-basiskennis over het onderwerp, met daarboven de eigentijdse HR-aanpakken, met voor- en nadelen, de valkuilen en tips.

Alle ins en outs van het onderwerp komen aan bod, met zeer veel ruimte voor onderlinge uitwisseling en de inbreng van eigen cases, in eendaagse workshops met groepen van maximaal zes deelnemers.

Module 3: Ziekte en reïntegratie

[klik hier voor meer informatie over module 3]

Module 4: Performance Management, inclusief dossiervorming

[klik hier voor meer informatie over module 4]

Module 5: Verantwoord (re)organiseren

[klik hier voor meer informatie over module 5]

Module 6: Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)

[klik hier voor meer informatie over module 6]

Module 7: Flexibele arbeidsrelaties

[klik hier voor meer informatie over module 7]

Workshopdata in 2021

 

Module 1 - Arbeidsrecht (Basis): 20 september, 1 december

Module 2 - Eigentijds HRM (Gevorderd): 21 september, 7 december

Module 3 - Ziekte en reintegratie: 22 september

Module 4 - Performance Management incl. dossiervorming: 23 september

Module 5 - Verantwoord (re)organiseren: 24 september

Module 6 - Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden): 27 september

Module 7 - Flexibele arbeidsrelaties: 28 september

Locatie

De workshops worden verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus, op loopafstand van NS station Baarn.

Uiteraard worden alle RIVM-richtlijnen nageleefd, waaronder die van het houden van 1,5 m. afstand tussen deelnemers onderling en met de docent.

Voor alle modules geldt dat zij ook in-company of op persoonlijke één-op-één basis kunnen worden verzorgd. Daarnaast is het ook mogelijk online deel te nemen aan een op locatie verzorgde workshop.

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee, evt. lesmateriaal, per workshop / module.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Resultaat

Na afloop van deze leergang, waarbij we ook werken met eigen cases van de maximaal zes deelnemers (waarvan de samenstelling wisselt per module / workshop) beschik je over:

  1. 1. up-to-date kennis van het arbeidsrecht en traditionele HR-aanpakken;
  2. 2. kennis van eigentijdse HR-aanpakken en hun toepassingsmogelijkheden;
  3. 3. handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases;
  4. 4. de noodzakelijke kennis van de door jouw gekozen ‘deep dive’ onderwerpen.

Per gevolgd onderdeel wordt een certificaat verleend.

 

Over de hoofddocent

 

Mr. drs. Arthur Hol is arbeidsjurist en arbeidspsycholoog en partner/arbeidsrechtadvocaat bij De Koning Vergouwen advocaten. Hij is HR-manager geweest bij Shell en KLM. Daarnaast is hij partner van Nieuw Organiseren. Meer informatie: www.arthurhol.nl

Arthur Hol: "Vanuit mijn achtergrond als arbeidsrechtadvocaat en voormalig HR-manager bij Shell en KLM heb ik sinds 2005 ruim honderd ééndaagse workshops ‘Goed Werkgeverschap & dossiervorming in arbeidszaken’, maar ook ‘Ziekte & re-integratie’, en ‘Reorganisatie’ gegeven voor in totaal zo’n duizend managers en HR-functionarissen, in-company en via open inschrijving.

Voor nieuwe vormen van leiderschap en organiseren is tegenwoordig veel aandacht. Ik merk dat er in de praktijk steeds meer behoefte is aan reflectie op hoe deze zich verhouden tot de kaders van het bestaande HR-beleid en de regels van het arbeidsrecht. Managers hebben er daarnaast vooral behoefte aan om met kennis van die kaders hun eigen stijl van leiding geven verder te ontwikkelen”.

Aanbevelingen

“De workshop was buitengewoon nuttig - ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak - niet 'dood door powerpoint'! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep."- Janine Smith, Sofis

"Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren." - Jeanie Edwards, Backbase B.V.

"Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers." - Kerstin Herzog, Brunswick Marine EMEA