Module 2: Ééndaagse workshop “HRM voor eigentijds management”

In deze workshop behandelen wij eigentijdse management filosofieën en hun praktische uitwerking op het gebied van HR. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen – en die van jouw organisatie. 

Voor wie?

Voor veel organisaties geldt dat zij nieuwe vormen van leiderschap en organiseren centraal willen stellen. Het is dan aan de organisatie en aan het management en HR om, binnen de context van arbeidsrechtelijke kaders, eigentijdse HR -instrumenten en -praktijken te ontwikkelen en/of toe te passen die daarop zijn gebaseerd. Hoe pak je deze uitdaging op?

Onderwerpen in deze workshop

Wat zijn nieuwe filosofieën, aanpakken en vormen van leiderschap & organiseren:

 • Zelforganisatie van teams
 • Rijnlands Werken
 • Agile werken, waaronder met squads en tribes
 • Sociocratie
 • Holacracy
 • Het ‘spotify’-model
 • Platform, open source en multi-dimensionele organisaties
 • Ecosystemen
 • ‘Heelheids’ aanpakken, de menswaarde voorop

Wat zijn de voor- en nadelen en aandachtspunten van deze nieuwe filosofieën, aanpakken en vormen van leiderschap & organiseren? Wat zijn binnen genoemde stromingen veelgebruikte en praktische HR-instrumenten en praktijken? Met aandacht voor:

 • Recrutering door de teamcollega’s
 • Rollen in plaats van functies en taakbeschrijvingen
 • Doelbepaling door werknemers en teams
 • Flexibele omgang met verlof / vakantie, naar behoefte
 • Zelfbeoordeling (door een team)
 • Bepaling van salaris en hoogte jaarlijkse beloning door team zelf
 • Ontwikkelgesprekken binnen team in plaats van beoordelingsgesprekken
 • Ontslag pas ná vast conflictoplossingsmechanisme met bemiddeling
 • Groepsgerichte besluitvorming (vaak met behulp van ‘inheemse’ wijsheidstradities en ‘live’ of digitale dialoogvormen)

Wat zijn de implicaties van deze HR-instrumenten en praktijken, beantwoord aan de hand van vragen als:

 • Hoe zorgen we ervoor dat alle HR-instrumenten en aanpakken op elkaar zijn afgestemd, en op de overkoepelende filosofie?
 • Willen we afstappen van de gesprekscyclus, wat komt er dan voor in de plaats? Als cao/personeelsbeleid verplicht is om mee te werken, welke aanpassingen kunnen we dan maken om eigentijds HR-beleid te voeren?
 • En hoe gaan we te werk voor wat betreft de invoering van eigentijds HR-beleid? Met een ‘big bang’ of juist stapsgewijs? Met kleine experimenten in delen van de organisatie? Door een nieuwe organisatie naar de huidige te plaatsen, die niet beperkt wordt door de bestaande systemen en cultuur?

Zoals gezegd staan we stil bij jouw persoonlijke waarden en ambities – en die van jouw organisatie. Die stellen we centraal bij het onderzoek naar de oplossing van jouw vraagstukken in relatie tot de arbeidsrechtelijke kaders.

Resultaat

Na het volgen van deze workshop met maximaal acht deelnemers weet je hoe je met behulp van de eigentijdse HR-instrumenten het beste je rol als manager of HR-professional kunt vervullen op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Bovendien ga je naar huis met handvatten voor oplossingen van de door jou tijdens de workshop ingebrachte cases, zodat je daarin concrete resultaten kunt boeken.

Workshoplocatie

De workshops worden in-house bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1), op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Enkele workshops worden ook geheel online aangeboden (als ‘live webinar’). Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022 & 2023

Investering

€795, ex BTW, inclusief evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een  samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier