Module 3: Eendaagse workshop “Ziekte en Reïntegratie”

Bij een ziekmelding staat centraal: wat kan de medewerker nog wél in plaats van niet?

Verken in deze workshop hoe in gelijkwaardigheid het goede gesprek te voeren over de wederzijdse belangen, behoeften en wensen met aandacht voor de zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

Voor wie?

Als manager of HR-professional krijg je te maken met ziekteverzuim van medewerkers, soms met langdurige uitval. Dan vloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter een aantal, vooral tijdsafhankelijke verplichtingen waar aan voldaan moet worden om een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

Hoe ga je praktisch om met de stortvloed aan regelgeving en je rol, taken en valkuilen als casemanager bij de begeleiding van de medewerker die zich ziek heeft gemeld? En welke eigentijdse mogelijkheden zijn er om verzuim (door fysieke of psychische oorzaken) te voorkomen?

Onderwerpen

In deze workshop behandelen wij onder meer:

  • Relevante wet- en regelgeving, krachtenveld en rollen bij kort en langdurig ziekteverzuim. Werkgevers kunnen (vormen van) ‘eigen regie’ voeren binnen een ‘maatwerkregeling’ of een ‘vangnetregeling’. Wat betekenen deze wettelijke modellen en wat zijn hun voor- en nadelen?
  • Beoordelingskader UWV, rol van de bedrijfsarts, casemanager en preventiemanager, in relatie met het management en de HR-afdeling
  • Probleemanalyse en Plan van Aanpak maken, procesmanagement en begeleiding bij werkhervatting. Gevolgen van Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
  • Moeilijke situaties: hoe ga je om met werknemers die voor jouw gevoel ‘de ziekte in vluchten’ bijvoorbeeld na een moeilijk functionerings- of beoordelingsgesprek? Hoe trek je een haperende re-integratie vlot? Wat als iemand passende arbeid weigert?
  • Effecten van arbeidsconflicten en hoe die op te lossen met zo min mogelijk nadruk op de arbeidsongeschiktheidsvraag. Voorkomen van medicalisering van wat vaak (maar niet altijd) een niet-medisch probleem betreft en snel komen tot (een conflictdiagnose en) een interventieplan, met bijvoorbeeld inzet van team-based interventies.
  • Verzuim effectief voorkomen: aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en levensfase van de medewerker (bv mantelzorg) en werk-privébalans, signalen van werkstress en de kenmerken van burn-out herkennen.
  • Arbeidsomstandigheden: regels voor de RI&E, thuis- en telewerkplekken, beschermingsmiddelen en ziektepreventie; het opzetten van een vitaliteitsbeleid op alle niveaus (voor het individu, het team en de organisatie). Beleid voor Duurzame Inzetbaarheid: waaruit bestaat het en hoe ontwikkel je het, met welke betrokkenen?

Resultaat

Na afloop van deze leergang met maximaal zes deelnemers waarbij we ook werken met eigen cases, beschik je over up-to-date kennis van het arbeidsrecht en HR-instrumenten bij ziekte en re-integratie van medewerkers.

Je ontwikkelt je vaardigheid bij het houden van verzuim- en adviesgesprekken. Je krijgt handvatten voor de concrete oplossing voor de door jou tijdens de workshops ingebrachte cases.

Daarnaast kijken we naar het voorkomen en medicaliseren van verzuim en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Workshoplocatie

De workshops worden op locatie bij HRM College verzorgd van 10.00 tot 17.00 uur in Villa Mollerus (Mollerusstraat 1, Baarn) op 10 minuten lopen van NS station Baarn, inclusief lunch. Het is ook mogelijk online deel te nemen aan de workshops op locatie.

Data in 2022

Investering

€795, ex BTW, inclusief lunch, koffie/thee en evt. lesmateriaal.

Indien jouw branche-, beroeps- of netwerkorganisatie een  samenwerkingsovereenkomst met ons heeft, kan een korting van toepassing zijn. Geef dat dan aan onder opmerkingen bij de inschrijving, onder vermelding van de organisatie.

Aanbevelingen

De workshop was buitengewoon nuttig – ik voel me veel beter geïnformeerd en heb meer zelfvertrouwen om zaken op de werkplek op te pakken. Ik hou van de aanpak – niet ‘dood door powerpoint’! Was nooit saai. Over de trainer: een 10! Heel gemakkelijk om naar te luisteren, boeiend en ontspannen. Ik hou ook van het werken met de ervaring en het advies vanuit een kleine groep.

Janine Smith

Sofis

Echt nuttige cursus voor mijn werk. Ik werk in HR in Nederland voor een middelgrote onderneming. Het liet me echt zien dat we dingen niet goed doen, en waar we kunnen verbeteren.

Jeanie Edwards

Backbase B.V.

Ik waardeerde dat de trainer zijn rijke ervaring in het Nederlandse arbeidsrecht kon delen en dat we specifieke praktische voorbeelden konden bespreken in een kleine groep deelnemers.

Kerstin Herzog

Brunswick EMEA

Inschrijfformulier