Workshops Medezeggenschap Workshops Medezeggenschap

Bij het Instituut voor Medezeggenschap richten wij ons op de waardengedreven organisatie, waar ‘de bedoeling’ centraal staat en niet de systeemwereld van de regels.

Voor wie hieraan wil bijdragen, bieden wij diverse (een- en meerdaagse) workshops en cursussen over onderwerpen op het vlak van medezeggenschap van werknemers en cliënten.

Voor (leden van) ondernemingsraden, cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen, maar ook voor (ambtelijk) secretarissen, bestuurders, managers en HR-professionals.

In de waardengedreven organisatie is er aandacht voor zelfsturing, zelfreflectie en dialoog. Onze workshops zijn vanuit dezelfde waarden opgezet. De workshops worden aangeboden op basis van open inschrijving (met maximaal acht deelnemers) én in de vorm van op maat gemaakte incompany-bijeenkomsten. En natuurlijk staan wij je ook terzijde met advies.

Ons aanbod op het gebied van workshops voor medezeggenschap is al jaren onverminderd populair. Dat komt doordat onze workshops een ideale combinatie zijn van kennisoverdracht en werken aan de eigen praktijkcases. De voordelen van een workshop bij ons instituut zijn:

1. Inbreng eigen praktijksituaties
2. Uitwisseling / intervisie met andere deelnemers met vergelijkbare vraagstukken
3. Kennisoverdracht door ervaren docent met ruime praktijkervaring
4. Aanreiking van handvatten voor de oplossing van uw praktijkcases

De workshops worden gegeven op een centrale locatie in het land, gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Meer weten? Kijk bij ons workshopaanbod of vraag een offerte aan voor een incompany-opleiding.

Voorbeelden van onze programma’s:

Medezeggenschap en de Wet op de Ondernemingsraden (basis)

Leer in deze workshop wat de rol van de OR is in het besluitvormingsproces binnen de organisatie. Wat zijn precies de taken en hoe pakt de OR deze aan? Tijdens de Basiscursus (W)OR leren de cursisten de beginselen van een resultaatgerichte werkwijze en van een goede communicatie met bestuurder en achterban.

Meer informatie en aanmelden

Medezeggenschap cliëntenraden (basis)

Leer in deze workshop wat de rol van de cliëntenraad is in het besluitvormingsproces van de organisatie. Wat zijn precies de taken en hoe pakt de cliëntenraad deze aan? Krijg tips voor een resultaatgerichte werkwijze en een goede communicatie met bestuurder en achterban.

Meer informatie en aanmelden

De rol van de OR bij reorganisatie (incl. fusie & overname)

Bij een reorganisatie, fusie of overname krijg je als OR te maken met een in meerdere opzichten complexe materie. Vaak zijn het langlopende trajecten met veel vergaderingen met meerdere partijen over ingewikkelde onderwerpen. En met de nodige persoonlijke impact voor leden van de achterban of zelfs de OR. Leer in deze workshop hoe hier als OR mee om te gaan.

Meer informatie en aanmelden

De OR als aanjager van organisatievernieuwing

Interactieve workshop voor OR-leden die graag willen bijdragen aan vernieuwing van hun organisatie. Krijg tips en adviezen op maat voor jouw eigen praktijk en ga naar huis met een direct in te zetten concept plan van aanpak, dat je in samenspraak met de andere deelnemers en de docent hebt ontwikkeld.

Meer informatie en aanmelden

Nieuwe vormen van medezeggenschap (OR)

Wilt u mede vormgeven aan de ontwikkeling van uw organisatie door middel van cocreatie, maar scherp blijven op de rolverdeling tussen de bestuurder, het medezeggenschapsorgaan en zijn achterban? Hoe organiseer je het samenspel tussen de bestuurder en de medezeggenschap op zo’n manier, dat u recht blijft doen aan uw eigenheid, rol en (wettelijke) taken? En wat betekent dat voor de medewerkers (en/of: de cliënten), die in de beweging naar meer zelforganisatie steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen?

Meer informatie en aanmelden

Het samenspel van medezeggenschap en toezicht

Tussen Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht en medezeggenschapsorganen bestaat een bijzondere verhouding. Jullie organisatie en alle daarin belang hebbende partijen hebben er baat bij als deze organen dezelfde visie delen op ambitie en waarden van de organisatie, en bij op elkaar aansluitende visies op hun eigen rol en die van de andere partijen. Krijg in deze workshop tips en adviezen voor het bereiken van een goed onderling samenspel.

Meer informatie en aanmelden

De rol van de Ambtelijk secretaris bij versterking van medezeggenschap

Hoe kun je als Ambtelijk Secretaris de organisatie en je medezeggenschapsorgaan ondersteunen bij versterking van de medezeggenschap? Hoe krijg je een eigen visie op de (ontwikkeling van) de organisatie, op de rol van het personeel, op de verschillende manieren waarop het medezeggenschapsorgaan daar op kan aansluiten en op de acties die daarvoor nodig zijn? Hoe ben je in dit proces een goede ondersteuner en adviseur? Deze en meer vragen komen aan bod in onze dagvullende workshop.

Meer informatie en aanmelden