Workshops Arbeidsrecht & HRM Workshops Arbeidsrecht & HRM

Verrijk je (basis) kennis op het gebied van hedendaags arbeidsrecht en personeelsmanagement.

Wij bieden hiervoor zeven eendaagse modules die samen de leerweg Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management vormen maar ook als individuele workshops gevolgd kunnen worden.

Ontdek hoe je met de traditionele maar vooral ook met eigentijdse HR-instrumenten het beste je rol als manager kunt vervullen op een manier die past bij jou en jouw organisatie.

Vakinhoudelijk weet je goed wat je moet doen als (HR) manager of ondernemer, maar ervaar je een gebrek aan kennis op het gebied van arbeidsrecht – of je wilt deze kennis opfrissen.

Daarbij huldigen jij en jouw organisatie eigentijdse opvattingen van leiderschap en organiseren, met aandacht voor de autonomie van medewerkers en teams en de waarde van de mens boven die van het systeem, vanuit noties van ‘nieuw leiderschap’.

Tegelijkertijd moet je werken met HR-instrumenten en aanpakken die soms vooral zijn geënt op traditioneel HR-beleid. Je hebt te maken met de regels van het arbeidsrecht en een eventueel toepasselijke CAO, die vaak ‘schuren’ met eigentijdse aanpakken – en er soms zelfs haaks op staan.

Je hebt behoefte aan inzicht in hoe je zowel traditionele als eigentijdse HR-instrumenten kunt inzetten op de uitdagingen van jouw organisatie, en op die van jezelf. Dan is een workshop bij HRM College bij uitstek geschikt voor jou.

De manier waarop we dit doen is via de visie Mens boven Systeem: arbeidsrecht in dienst van HRM – en niet andersom.

We kijken eerst naar jouw (kern)waarden. Daarna staan we uitgebreid stil bij de juridische en HRM-kaders van het specifieke workshop thema. Om vervolgens met jouw praktijkcases aan de slag te gaan. Jouw persoonlijke waarden en ambities in relatie tot die van de organisatie waar jij voor werkt, gebruiken we als toetsstenen bij het bespreken van de mogelijke oplossingen voor de ingebrachte praktijksituaties. We sluiten af met het inzichtelijk maken van de eerste stap die jij zou willen zetten en wat jij daarvoor nodig hebt.

De door onze deelnemers meest gewaardeerde opleidingen zijn: 

Eendaagse workshop “HRM in transitie”

In deze workshop krijg je een overzicht van nieuwe vormen van organiseren en nieuw leiderschap, met de focus op de daarbij passende HR-structuren, instrumenten en praktijken. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor (HR) managers of ondernemers die streven naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren en willen bewegen naar een eigentijds en vernieuwend HR-management.

Meer informatie en aanmelden

Eendaagse workshop “Goed werkgeverschap”

In deze workshop gaat de aandacht uit naar drie belangrijke HR-thema’s waarvan wij zien dat die bij veel organisaties driekwart van de dagelijkse praktijk van het personeelsmanagement uitmaken: functionerings- en gedragskwesties, arbeidsconflicten en ziekte en re-integratie.

Meer informatie en aanmelden

Leerweg “Arbeidsrecht & HRM voor eigentijds management”

Deze leerweg bestaat uit zeven modules die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Voor alle modules geldt dat zij via open inschrijving, incompany of op persoonlijke één-op-één basis kunnen worden verzorgd.

Module 1: Eéndaagse workshop “Arbeidsrecht voor eigentijds management (Basis)”

In deze workshop krijg je op basisniveau inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen en de traditionele HR-instrumenten. We staan hierbij stil bij de meest recente ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en de juiste interpretatie en toepassing daarvan. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 2: Eéndaagse workshop “HRM voor eigentijds management”

In deze workshop behandelen wij eigentijdse management filosofieën en hun praktische uitwerking op het gebied van HR. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 3: Eendaagse workshop “Ziekte en Reïntegratie”

Ontdek in deze workshop welke regelgeving en beleid van toepassing zijn op ziekte en reïntegratie in jouw organisatie. Verken tevens hoe je in gelijkwaardigheid het goede gesprek kunt voeren over de wederzijdse belangen, behoeften en wensen met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en goed werkgeverschap.

Meer informatie en aanmelden

Module 4: Eendaagse workshop “Disfunctioneren en ongewenst gedrag, incl. dossiervorming” (Performance Management)

In deze workshop voor managers en HR-professionals gaan we in op arbeidsrechtelijke kaders en praktijktips op het gebied van het vormgeven van 'verbetertrajecten’ bij vermeend disfunctioneren en het adresseren van ongewenst gedrag o.a. op basis van een gedragscode, waarschuwingen en ingrijpen. We gaan hierbij steeds uit van eigentijdse noties van goed werkgeverschap. Ook gaan we in op aanpakken en instrumenten nodig voor dossiervorming. Uiteraard besteden we ook aandacht aan het voorkomen van onvoldoende functioneren en ongewenst gedrag. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 5: Eendaagse workshop “Verantwoord (re)organiseren”

Door de ontwikkelingen na de coronacrisis, op de arbeidsmarkt en de regelgeving van overheidswege komt de kwestie van het wel of niet reorganiseren van de bedrijfsvoering soms plotseling bij organisaties bovenaan op de agenda te staan, inclusief de vraag: HOE DAN? Door alle druk die men kan ervaren, is de verleiding groot om de besluitvorming bij een reorganisatie traditioneel top-down te laten verlopen. Dat staat haaks op de ontwikkeling van meer participatie van alle direct betrokkenen en werken vanuit de gevoelde maatschappelijke opdracht en de menselijke maat die veel organisaties afgelopen jaren hebben doorgemaakt.

Meer informatie en aanmelden

Module 6: Eendaagse workshop “Arbeidsverhoudingen (OR en vakbonden)”

Aan bod komt alles wat je moet weten van de Wet op de Ondernemingsraden en hoe ondernemingsraden in de praktijk functioneren. We besteden ook aandacht aan de rol van (het overleg met) vakbonden. We bespreken keuzes zoals vroegtijdige betrokkenheid van de OR bij besluitvorming, het gebruik maken van werknemers met specifieke kennis die op deelthema’s meedenken en meewerken in thema- of werkgroepen, en/of vormen waarbij alle werknemers rechtstreeks zijn betrokken bij de besluitvorming. Dit laatste zie je bijvoorbeeld in op sociocratische leest geschoeide bedrijven. Hoe zit het nu precies met die nieuwe vormen van medezeggenschap, hoe gaat jouw organisatie na of een van die vormen bij jullie bedrijf past en hoe pak je de invoering ervan aan? We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Module 7: Eendaagse workshop “Het arbeidscontract: vast en flexibel”

We gaan in deze workshop in op de diversiteit aan vormen van arbeidscontracten van vast tot flexibel én op de diversiteit aan bedingen die in deze contracten kunnen worden opgenomen. Denk aan nul-uren, min-max, vaste en ZZP-contracten en proeftijd, concurrentie en geheimhoudingsbedingen etcetera. We gaan in op de kenmerken, de voor- en nadelen en tips voor het gebruik van contracten en bedingen in de praktijk, vanuit eigentijdse noties van goed werkgeverschap. We doen dit op een manier die past bij jou, je waarden, ambities en uitdagingen - en die van jouw organisatie. De inwerkingtreding van de wet ”Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden” met ingang van 1 augustus 2022, gebaseerd op een Europese richtlijn, kan een goede aanleiding zijn om de formats die je hanteert voor vaste en flexibele arbeidscontracten weer eens kritisch tegen het licht te houden en op onderdelen aan te passen.

Meer informatie en aanmelden